Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Romanian
locale en ro
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Urmăriți și măsurați plimbările cu mare precizie. Creșteți siguranța și eficiența ciclismului.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Biciclist: Sonerie Bicicletă
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Biciclist: Sonerie + Lanternă
widget_3_description Biker: Complete Biciclist: Complet
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Gratuit
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Hărțo
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Cea mai puternică licență pentru o experiență supremă
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Toate hărțile premium
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
➕ Donație suplimentară
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
Key English Romanian
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Navetă
dialogTrackUploadUpdateButton Update Actualizează
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Te rog aşteaptă
dialogWaitTitle Please wait Va rugam asteptati
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Datele radar sunt actualizate la fiecare 10 minute. Pictograma plină indică date noi, pictograma goală înseamnă că o actualizare este aproape.

Culorile galbene și roșii arată zone cu mai multe precipitații.

Datele radar din ultima oră pot fi animate pentru a dezvălui tendințele precipitațiilor.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Această aplicație este furnizată ca atare și o utilizați pe propriul risc. Noi, editorul, nu vom fi responsabili pentru nicio accidentare, pierderea posesiei, rănire sau mai rău care vă implică pe dumneavoastră sau pe o terță persoană, care decurg din utilizarea aplicației în timpul unei călătorii sau în alt mod.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Vă rugăm să utilizați această aplicație cu înțelepciune și NU o utilizați în timp ce conduceți o mașină, mergeți pe o motocicletă, pe o bicicletă sau în orice alt vehicul.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Ține-ți mereu ochii pe drum.
disclaimerTitle Disclaimer Disclaimer
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Departe de aici
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Scuze, această funcție nu este disponibilă pe acest tip de echipament
fence_name_default My Place Locația Mea
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
❌ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
freeLicenseLabel Free Gratuit
freeLicenseTitle Free License Licență gratuită
generalError Some error occurred. Please try again. A apărut o eroare. Vă rugăm să încercați din nou.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Conectați-vă cu Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium HERE
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Repornire
infoAppUpdateMessage The update is ready. Actualizarea este gata.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Notă: Pauză automată forțată pe Dezactivat
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Notă : Pauză automată forțată pe Relaxat
infoContentSize Content size: %1$d MB Dimensiunea conținutului: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Vă rugăm să rețineți: uneori, acest lucru poate rămâne semnificativ în urmă în timp real, din cauza întârzierilor inevitabile de filtrare digitală necesare pentru precizie.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Rata de schimbare a vitezei în timp.

Negativ înseamnă decelerare.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Accelerație
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Înălțimea deasupra nivelului mediu al mării (geoid).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Gratuit".

Fix string

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 11