Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Romanian
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Arată harta
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Orientarea ecranului
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Faceți clic pentru a partaja captura de ecran
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Captură de ecran
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Faceți clic pentru a gestiona senzorii
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzori
controlPanelSoundAlarms Alarms Alarme
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Claxon automat
controlPanelSoundEffects Effects Efecte
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Vorbire
controlPanelSoundTallies Tallies Numărătoare
controlPanelSoundVolume Volumes Volume
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Faceți clic pentru a schimba unitățile
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Unitati de masura
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Alegeți locația de stocare a datelor
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Este recomandat să utilizați o locație de stocare personalizată pentru piesele și datele dvs. pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dacă aplicația este dezinstalată și pentru a face backup-urile mai ușoare.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Când schimbați locația de stocare a datelor, datele anterioare ale aplicației vor fi transferate automat în noua locație. Acest lucru se întâmplă în fundal și poate dura ceva timp.

Revocarea accesului lasă datele intacte.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Locația de stocare a datelor nu este setată, vă rugăm să utilizați butonul de mai sus.

În prezent, aplicația folosește folderul implicit pentru piese și date.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s articole
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistici de stocare
dataStorageTitle Storage Depozitare
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Articole mutate: %1$s din %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Durata: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Viteză: %1$s MB/s (%2$s elemente/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stare: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Ultima schimbare
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Eșuare — se va reîncerca în scurt timp

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 7