Translation

menuScreenshot
English
Key English Slovak
menuSelectMode Select Zvoliť
menuSelectAll Select all Vybrať všetko
menuExpand Expand Otvoriť
menuExpandAll Expand all Zobraziť všetko
menuCollapse Collapse Zavrieť
menuCollapseAll Collapse all Skryť všetko
menuEdit Edit Upraviť
menuDelete Delete Vymazať
menuClear Clear Vymazať
menuCenterOnMap Center Vycentrovať
menuClose Close Zavrieť
menuInfo Info Info
menuRateAndComment Rate us Ohodnotiť
menuRefresh Refresh Obnoviť
menuSwitchProfile Switch to Prepnúť na profil
menuScreenshot Screenshot Screenshot
share_title Send via Poslať cez
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrať farbu
fence_name_default My Place Moje miesto
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Funkcia nie je dostupná na tomto zariadení
farFromHere Far from here Vzdialená pozícia
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba pri ukladaní údajov profilu! Skús znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Chyba pri prepínaní profilu! Skús znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuté
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Screenshotnímok obrazovky
Translated Urban Biker/Strings Screenshotnímka obrazovky

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
menuScreenshot
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 98