Translation

speechTrackingStop
English
Key English Slovak
speechUnitManyMinutes Minutes Minút
speechUnitOneLiterOfGasoline Liter of gasoline Liter paliva
speechUnitTwoLitersOfGasoline Liters of gasoline Litre paliva
speechUnitManyLitersOfGasoline Liters of gasoline Litrov paliva
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmorská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechRadius Radius: %1$s Dosah: %1$s
speechEnergy Energy: %1$s Energia: %1$s
speechCountdownGo Go! Štart!
speechIncreasing Rising Nárast
speechDecreasing Dropping Pokles
speechTrackingStart Start Štart
speechTrackingStop Stop Stop
speechTrackingPause Pause Prestávka
speechTrackingResume Go Pokračovanie
speechPromptTrackingResume Resume or finish? Obnoviť alebo skončiť?
speechTrackingGpsOk GPS OK GPS OK
speechTrackingGpsWeak No GPS Žiadne GPS
speechNavigationContinue Continue Pokračovať
speechNavigationDestinationReached You have reached the destination Cieľ dosiahnutý
speechNavigationGotOffRoute You have gone off the route Poloha mimo trasy
speechNavigationWrongWay Wrong way Poloha v zlom smere
navigationContinue Continue Pokračovať
navigationDestinationReached Destination Cieľ
navigationGotOffRoute Off route Mimo trasy
navigationWrongWay Wrong way Zlý smer
navigationLoadingData Loading directions… Načítavajú sa pokyny…
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Vyskytla sa chyba pri načítavaní smerových pokynov z internetu.

Načítať predchádzajúce použité navigovanie zo súboru?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings StopUkončiť

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechTrackingStop
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1478