Translation

maptilerMapsFeatures
English
Key English Slovak
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Plná licencia so všetkými funkciami
ultimateLicenseFeatures ✔️ All premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Všetky platené mapy
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstránenie reklamy a odomknutie všetkých dostupných funkcií
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
➕ Extra príspevok
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Odstránenie reklamy
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
freeLicenseTitle Free License Bezplatná licencia
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
❌ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy Thunderforest
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy Mapbox
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy HERE
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy MapTiler
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mesiac
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s účtované raz za 12 mesiacov
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s účtované raz za 6 mesiacov
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s účtované raz za 3 mesiace
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s účtované raz za mesiac
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s účtované raz za týždeň
paymentOnce One-time payment Jednorazová platba
priceFree FREE ZADARMO
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZADARMO (platné pre toto prihlásenie)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Treba prejsť cez reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Načítava sa reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencia bola pridelená
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Spravovať predplatné
otherLicenses Other Iné
Key English Slovak
locale en sk
manageSubscriptions Manage subscriptions Spravovať predplatné
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy Mapbox
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Možnosti
mapMarkerFinish Finish Koniec
mapMarkerMyLocation My location Moja poloha
mapMarkerStart Start Začiatok
mapPlaceSearch Where to? Vyhľadať...
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy MapTiler
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About Informácie
menuAdvanced Advanced Ďalšie
menuAutomaticBell Automatic bell Automatický zvonček
menuBell Bell Zvonček
menuCenterOnMap Center Vycentrovať
menuChooseFile File Súbor
menuChooseFolder Folder Priečinok
menuClear Clear Vymazať
menuClose Close Zavrieť
menuCollapse Collapse Zavrieť
menuCollapseAll Collapse all Skryť všetko
menuControlPanel Control Panel Ovládací panel
menuCustomTracksFolder Custom tracks folder Vlastný priečinok trás

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a month ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
maptilerMapsFeatures
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 33