Translation

sensorProperitesUseForDuration
English
Key English Slovak
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeSpeed Speed Rýchlosť
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposePower Power Výkon
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeSteps Steps Kroky
sensorPurposePressure Pressure Tlak
sensorPurposeTemperature Temperature Teplota
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť
sensorStepDetectorName Step Detector Snímač krokov
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti snímača sa nastavujú pre každý profil zvlášť. Tie aktuálne platia len pre práve aktívny profil (%1$s).
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Používať pre rýchlosť
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Používať pre kadenciu
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Používať pre vzdialenosť a trvanie
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Používať pre trvanie
sensorProperitesUseForPower Use for power Používať pre výkon
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Používať pre srdcový tep
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Používať pre tlak
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Používať pre vlhkosť
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Pre rýchlosť alebo kadenciu
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Používať snímač kadencie na meranie rychlosti alebo naopak.
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Automatické meranie obvodu kolies počas jazdy.
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesStrideLen Step length Dĺžka kroku
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. Atomatické meranie dĺžky kroku pri behu alebo chôdzi.
Key English Slovak
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Automatické meranie obvodu kolies počas jazdy.
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Automaticky
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. Atomatické meranie dĺžky kroku pri behu alebo chôdzi.
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Pre rýchlosť alebo kadenciu
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Používať snímač kadencie na meranie rychlosti alebo naopak.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm Nepoužívať alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default. Neupozorňovať bez potrebného snímača, keď dané vyhodnocovanie navyše nemusí byť potrebné pre danú aktivitu.
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Vlastnosti snímača sa nastavujú pre každý profil zvlášť. Tie aktuálne platia len pre práve aktívny profil (%1$s).
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Rýchlostné spúšťače
sensorProperitesStrideLen Step length Dĺžka kroku
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Nenastavené
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Počet spúšťačov (napr. magnetov) používaných snímačom. Snímače bez vonkajších spúšťačov zvyčajne používajú vlastný vnútorný spúšťač.
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Používať pre kadenciu
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Používať pre vzdialenosť a trvanie
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Používať pre trvanie
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Používať pre srdcový tep
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Používať pre vlhkosť
sensorProperitesUseForPower Use for power Používať pre výkon
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Používať pre tlak
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Používať pre rýchlosť
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Používať pre počítanie krokov a kadenciu
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Používať pre teplotu
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obvod kolesa
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Nenastavené
sensorPurposeCadence Cadence Kadencia
sensorPurposeDistance Distance Vzdialenosť
sensorPurposeDuration Duration Trvanie
sensorPurposeHeartRate Heart rate Srdcový tep
sensorPurposeHumidity Humidity Vlhkosť

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorProperitesUseForDuration
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 718