Translation

ultimateLicenseDescription
English
Key English Slovak
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Cyklista: Zvonček + Svetlo
widget_3_description Biker: Complete Cyklista: Komplet
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Zadarmo
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Plná licencia so všetkými funkciami
ultimateLicenseFeatures ✔️ All premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Všetky platené mapy
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstránenie reklamy a odomknutie všetkých dostupných funkcií
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
➕ Extra príspevok
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Odstránenie reklamy
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
freeLicenseTitle Free License Bezplatná licencia
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Platené mapy
❌ Navigácia
❌ Online korekcia merania nadm. výšky
❌ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy Thunderforest
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy Mapbox
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy HERE
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Mapy MapTiler
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mesiac
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s účtované raz za 12 mesiacov
Key English Slovak
tracksHistoryListTitle Tracks history Prejdené trasy
tracksHistoryListTitleSelect Select Zvoliť
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Pozrieť si trasu…
trackUploadActivityTypes_0 Bike Cyklistika
trackUploadActivityTypes_1 Run Beh
trackUploadActivityTypes_10 Other Iné
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chôdza
trackUploadActivityTypes_3 Hike Turistika
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plávanie
trackUploadActivityTypes_5 Surf Surfovanie
trackUploadActivityTypes_6 Sail Plachtenie
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skateboard
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžovanie
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Aktivita zaznamenaná pomocou mobilnej aplikácie Urban Biker
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Plná licencia so všetkými funkciami
ultimateLicenseFeatures ✔️ All premium maps
✔️ Navigation
✔️ Online altitude baseline
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Všetky platené mapy
✔️ Navigácia
✔️ Online korekcia merania nadm. výšky
✔️ Žiadna reklama
✔️ Všetky bezplatné funkcie a mapy
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
unitDegC °C °C
unitDegF °F °F
unitDegree ° °
unitFeetPerMin ft/min ft/min
unitFeetsAboveGroundLevel ft agl st. nad m.
unitFt ft ft
unitFtSxS ft/s² ft/s²
unitFtxFt ft² ft²
unitGAccel g g
unitHP HP HP
unitHPa hPa hPa

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
ultimateLicenseDescription
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 20