Translation

speechUnitThreeFeets
English
Key English Slovak
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Používanie aplikácie je na vlastné riziko. Vývojár odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zneužitie, stratu, zranenie alebo smrť spôsobené akokoľvek pri používaní aplikácie počas riadenia vozidla alebo ináč.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím, používaj aplikáciu s rozumom a nevenuj sa jej počas riadenia auta, motorky, bicykla alebo iného dopravného prostriedku!
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy sleduj cestu!
speechUnitOneMeter Meter Meter
speechUnitTwoMeters Meters Metre
speechUnitThreeMeters Meters Metre
speechUnitFourMeters Meters Metre
speechUnitManyMeters Meters Metrov
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometer
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometre
speechUnitThreeKilometers Kilometers Kilometre
speechUnitFourKilometers Kilometers Kilometre
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrov
speechUnitOneFeet Foot Stopa
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitThreeFeets Feet Stopy
speechUnitFourFeets Feet Stopy
speechUnitManyFeets Feet Stôp
speechUnitOneMile Mile Míľa
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitThreeMiles Miles Míle
speechUnitFourMiles Miles Míle
speechUnitManyMiles Miles Míľ
speechUnitOneHour Hour Hodina
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitThreeHours Hours Hodiny
speechUnitFourHours Hours Hodiny
speechUnitManyHours Hours Hodín
speechUnitOneMinute Minute Minúta
speechUnitTwoMinutes Minutes Minúty
speechUnitThreeMinutes Minutes Minúty
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings Stopyôp
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechUnitThreeFeets
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1542