Translation

speechUnitOneHour
English
Key English Slovak
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Používanie aplikácie je na vlastné riziko. Vývojár odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zneužitie, stratu, zranenie alebo smrť spôsobené akokoľvek pri používaní aplikácie počas riadenia vozidla alebo ináč.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím, používaj aplikáciu s rozumom a nevenuj sa jej počas riadenia auta, motorky, bicykla alebo iného dopravného prostriedku!
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy sleduj cestu!
speechUnitOneMeter Meter Meter
speechUnitTwoMeters Meters Metre
speechUnitManyMeters Meters Metrov
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometer
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometre
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrov
speechUnitOneFeet Foot Stopa
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitManyFeets Feet Stôp
speechUnitOneMile Mile Míľa
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitManyMiles Miles Míľ
speechUnitOneHour Hour Hodina
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitManyHours Hours Hodín
speechUnitOneMinute Minute Minúta
speechUnitTwoMinutes Minutes Minúty
speechUnitManyMinutes Minutes Minút
speechUnitOneLiterOfGasoline Liter of gasoline Liter paliva
speechUnitTwoLitersOfGasoline Liters of gasoline Litre paliva
speechUnitManyLitersOfGasoline Liters of gasoline Litrov paliva
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmorská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stúpanie: %1$s
speechDescent Drop: %1$s Klesanie: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechRadius Radius: %1$s Dosah: %1$s
speechEnergy Energy: %1$s Energia: %1$s

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar barnakj100

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
User avatar barnakj100

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechUnitOneHour
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1458