Translation

dialogMapsHighResolution
English
Key English Slovak
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátenie)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátenie)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenAutoTheme Auto theme Aut. kombinácia
dialogMapsOffline Offline maps Offline-mapy
dialogMapsLayerTraffic Traffic Cestná premávka
dialogMapsShowFences Fences Chránené oblasti
dialogMapsShowRoutes Guide routes Zadané trasy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovať
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčanie
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa v HD
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vyobrazovanie terénu
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Predpoveď zrážok
dialogMapsTrackColor Track hue: Farba trasy:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Vybrať mapu
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogFencesAdd Add fence here Pridať chránenú oblasť
Key English Slovak
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Rozloženie tlačidiel
dialogLicenseUpgradeButton1 @string/licenseUpgradeTitle
dialogLicenseUpgradeButton2 Watch promo video Prejsť cez reklamné video
dialogLicenseUpgradeMessage This feature requires a subscription license.

Alternatively, you can watch a short promo video to get free credit.
Táto funkcia je dostupná len v predplatenej licencii.

Prípadne možno prejsť cez reklamné video a získať jednorazový prístup.
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aby mohli byť nahrávané trasy, aplikácia potrebuje vyhodnocovať informácie o aktuálnej polohe.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Pre vyhľadávanie zariadení Bluetooth sa vyžaduje povolenie na získavanie polohy.

Pri neudelení povolenia nie je možné vyhľadávanie.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Lokalizačné oprávnenie
dialogLoginPasswordHint Password Heslo
dialogLoginUsernameHint Username Používateľské meno
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatické otáčanie
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Auto zoom
dialogMapsChooseTitle Choose map Vybrať mapu
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Načítať stránku pre stiahnutie máp?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline-mapy
dialogMapsFollowMode Follow Sledovať
dialogMapsHighResolution Hi-res map Mapa v HD
dialogMapsLayerTraffic Traffic Cestná premávka
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s mapy
dialogMapsOffline Offline maps Offline-mapy
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Vyobrazovanie terénu
dialogMapsShowFences Fences Chránené oblasti
dialogMapsShowRoutes Guide routes Zadané trasy
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Stiahnutie terénu
dialogMapsTrackColor Track hue: Farba trasy:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogMapsHighResolution
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 302