Translation

subscriptionPer6m
English
Key English Slovak
ultimateLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ All premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Všetky prémiové mapy
✔️ Žiadna reklama
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstránenie reklamy a odomknutie všetkých dostupných funkcií
proPlusLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
➕ Extra donation
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
➕ Extra príspevok
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Odstránenie reklamy
proLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
freeLicenseTitle Free License Bezplatná licencia
freeLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
❌ Premium maps
❌ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
❌ Prémiové mapy
❌ Žiadna reklama
thunderforestMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ Thunderforest premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy Thunderforest
✔️ Žiadna reklama
mapboxMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ Mapbox premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy Mapbox
✔️ Žiadna reklama
hereMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ HERE premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy HERE
✔️ Žiadna reklama
maptilerMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ MapTiler premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy MapTiler
✔️ Žiadna reklama
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mesiac
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s účtované raz za 12 mesiacov
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s účtované raz za 6 mesiacov
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s účtované raz za 3 mesiace
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s účtované raz za mesiac
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s účtované raz za týždeň
paymentOnce One-time payment Jednorazová platba
priceFree FREE ZADARMO
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZADARMO (platné pre toto prihlásenie)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Treba prejsť cez reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Načítava sa reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencia bola pridelená
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Spravovať registrácie
ok OK OK
yes Yes Áno
no No Nie
cancel Cancel Zrušiť
Key English Slovak
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometer
speechUnitOneMeter Meter Meter
speechUnitOneMile Mile Míľa
speechUnitOneMinute Minute Minúta
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometre
speechUnitTwoMeters Meters Metre
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitTwoMinutes Minutes Minúty
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trasa bude obsahovať zásady ochrany súkromia prednastavené na Strava
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s účtované raz za mesiac
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s účtované raz za týždeň
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s účtované raz za 12 mesiacov
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s účtované raz za 3 mesiace
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s účtované raz za 6 mesiacov
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mesiac
summaryAccelerating Accelerate Zrýchlenie
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Časť energie, ktorá sa použila na zrýchlenie.
summaryActivePower Active power Aktívny výkon
summaryBasal Basal Základ
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Percento energie, ktorá sa použila na bazálny metabolizmus.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazálny metabolizmus
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Hodnota bazálneho metabolizmu (BMR).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Ťahy pedálov
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Počet otáčok pedálov zaznamenaný počas aktivity.
summaryClimbing Climb Stúpanie
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Percento energie, ktorá sa použila na prekonanie gravitácie.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count Počítanie automatických prestávok
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity. Množstvo automatických prestávok aktivovaných počas aktivity.

Loading…

User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
subscriptionPer6m
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 36