Translation

proLicenseTitle
English
Key English Slovak
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Zadarmo
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licencia
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Plná licencia so všetkými funkciami
ultimateLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ All premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Všetky prémiové mapy
✔️ Žiadna reklama
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstránenie reklamy a odomknutie všetkých dostupných funkcií
proPlusLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
➕ Extra donation
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
➕ Extra príspevok
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Odstránenie reklamy
proLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
freeLicenseTitle Free License Bezplatná licencia
freeLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
❌ Premium maps
❌ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
❌ Prémiové mapy
❌ Žiadna reklama
thunderforestMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ Thunderforest premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy Thunderforest
✔️ Žiadna reklama
mapboxMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ Mapbox premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy Mapbox
✔️ Žiadna reklama
hereMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ HERE premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy HERE
✔️ Žiadna reklama
maptilerMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ MapTiler premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy MapTiler
✔️ Žiadna reklama
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mesiac
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s účtované raz za 12 mesiacov
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s účtované raz za 6 mesiacov
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s účtované raz za 3 mesiace
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s účtované raz za mesiac
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s účtované raz za týždeň
paymentOnce One-time payment Jednorazová platba
Key English Slovak
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupne [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promile [‰]
priceFree FREE ZADARMO
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nový profil
profilesListAddProfile New profile Nový Profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovať
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužívaný)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkovo od: %1$s
profilesListTitle Profiles Profily
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Vybrať profil
proLicenseDescription Remove ads Odstránenie reklamy
proLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Odstránenie reklamy a odomknutie všetkých dostupných funkcií
proPlusLicenseFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ No ads
❌ Premium maps
➕ Extra donation
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Žiadna reklama
❌ Prémiové mapy
➕ Extra príspevok
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Treba prejsť cez reklamu
rewardedAdLoading Loading ad… Načítava sa reklama…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZADARMO (platné pre toto prihlásenie)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencia bola pridelená
roarModeConstant const konšt.
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Snímač pridaný do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Odstrániť snímač z profilu?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Snímač vymazaný
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (predvolené)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekúnd

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proLicenseTitle
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 25