Translation Read only

pref_background_pattern_entries_1
English
Key English Slovak
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vodorovná — praktické riešenie
pref_bell_mode_entries_0 Ding Ding
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Ring
pref_bell_mode_entries_2 Horn Trúbka
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Yoo-hoo
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Pretáčanie
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípanie
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Motorka
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické vozidlo
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Aut. štýl a hlasitosť
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatický štýl
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitosť
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Konštantné pri pohybe
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Nad prahovou rýchlosťou
pref_background_pattern_entries_0 None Žiadny
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tehly
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Štrk
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Oblaky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdcia
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Medový plást
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Digitálno-graficky
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Graficky
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitálne
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Celkový výkon
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watty na kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normálna
Key English Slovak
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Zapnúť aplikáciu (v pasívnom režime) pri detekovaní aktívneho GPS
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Aut. zapnutie pri GPS
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Automatické pozastavenie
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Priebežne (predvolené)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Pri oddychu
pref_autopause_modes_2 Off Vypnuté
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Vymazať každú prestávku dlhšiu ako pár sekúnd
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Vymazať každú prestávku dlhšiu ako 5 minút
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Ponechať každú prestávku
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Tlačidlo Späť
pref_back_key_mode_title @null
pref_background_pattern_dialog_title Menu background pattern Vzor pozadia Menu
pref_background_pattern_entries_0 None Žiadny
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tehly
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Štrk
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Oblaky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdcia
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Medový plást
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_title @null
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivosť aut. zvončeka
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Zvoniť pri prudkom zjazde
pref_bell_automatic_title Automatic Automatický
pref_bell_mode_dialog_title Bell type Typ zvončeka
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_background_pattern_entries_1
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1368