Translation

meterTextMax
English
Key English Slovak
meterModeSpeedAverageShort av spd priem. rýchl.
meterModeSpeedShort spd rýchl.
meterModeSpeedVertical vertical speed vertikálna rýchlosť
meterModeSpeedVerticalShort v spd vert. rýchl.
meterModeStepCadence step cadence kadencia krokov
meterModeStepCadenceShort step cad kad. krok.
meterModeStepCount steps kroky
meterModeStepCountShort steps kroky
meterModeTemperature temperature teplota
meterModeTemperatureShort temp teplota
meterModeVerticalPower vertical power vertikálny výkon
meterModeVerticalPowerShort v pwr vert. výkon
meterModeWriggle wriggle kľukatosť
meterModeWriggleShort wrig kľuk.
meterTextAvg avg priem.
meterTextMax max max.
meterTextMin min min.
meterTextTotal tot total
meterVerticalWeight Vertical weight Pomerná výška
na N/A N/A
navigationAvoidFerries Avoid ferries Vyhnúť sa lodným trasám
navigationAvoidIndoor Avoid indoor Vyhnúť sa interiérom
navigationAvoidMotorways Avoid motorways Vyhnúť sa rýchlostným cestám
navigationAvoidTolls Avoid tolls Vyhnúť sa spoplatneným úsekom
navigationContinue Continue Pokračovať
navigationDestinationReached Destination Cieľ
navigationGotOffRoute Off route Mimo trasy
navigationHidePrompt Hide Skryť
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Vyskytla sa chyba pri načítavaní smerových pokynov z internetu.

Načítať predchádzajúce použité navigovanie zo súboru?
navigationLoadingData Loading directions… Načítavajú sa pokyny…

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
meterTextMax
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 546