Translation

profileNameDefault
English
Key English Swedish
menuCollapseAll Collapse all Slå ihop alla
menuEdit Edit
menuDelete Delete Ta bort
menuClear Clear
menuCenterOnMap Center Centrera
menuClose Close Stäng
menuInfo Info Info
menuRateAndComment Rate us
menuRefresh Refresh
menuSwitchProfile Switch to
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Skicka via
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Välj en färg
fence_name_default My Place Hemma
profileNameDefault New Profile Ny profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Den funktionen finns tyvärr inte på denna enhet
farFromHere Far from here
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Detta kräver en omstart av appen
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fel när profildata sparades! Försök igen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Kunde inte byta profil! Försök igen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS påslagen
toastTrackSaved Track saved. Spåret har sparats
toastTrackDiscarded Track discarded. Spåret har kastats.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Fel vid sparande av spår! Prova att återställa igen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Fel när spårdata skulle sparas! Försök återställa igen.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Fel vid sparande av spår! Försök att återställa igen.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Fel när spåret flyttades till USB. Försök återställa igen.
toastPressAgainToExit Press again to exit Tryck igen för att avsluta
toastTrackingRecording Recording

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsSwedish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsSwedish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
profileNameDefault
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-sv.xml, string 103