Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Turkish
pref_background_pattern_entries_0 None Hiçbiri
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopar
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tuğla
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Taş döşeme
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Bulut
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Kalp
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Bal peteği
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafik & Dijital
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafik
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Dijital
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Toplam güç
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb kg/lb başına Watt
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Çevrimiçi
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Çevrimdışı
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normal
prefBackKeyModeEntries_1 None Hiçbiri
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Çıkmak için çift tıkla
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Temayı değiştir
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Dosyayı değiştir
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Hiçbiri
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (varsayılan)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Turkish
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (varsayılan)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Çevrimiçi veya çevrimdışı bir haritayı görüntülerken, tekrarlanan indirme veya yeniden oluşturma gereksinimini azaltmak için parçalar yerel olarak önbelleğe alınır. Bu harita yüklenmesini hızlandırır ve batarya tasarrufu sağlar. (Tüm profiller)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Harita önbelleği boyut sınırı
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Rehber rota rengi
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Temayı değiştir
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Dosyayı değiştir
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Hiçbiri
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Çevrimiçi
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Çevrimdışı
prefMapTrackColorTitle Track color Rota rengi
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Bildirim simgesini sadece rota kaydedilirken değil her zaman durum çubuğunda göster.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Durum çubuğu bildirimleri
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Bu sabit, basınç okumalarına eklenir ve varsa sensör yanlılığını azaltmak için kullanılabilir.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Basınç dengesi
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Etkinlik sırasında konum hiçbir zaman açılmayacak veya kullanılmayacaktır, bu nedenle harita kullanılamayacaktır.

Veriler, mevcut olduğunda diğer sensörlerden özel olarak alınacaktır (Güç, Hız, Tempo, Kalp atış hızı, Adımlar, Çevre).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Aktivite sırasında GPS kullanmaz
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Konum kullanma
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1229