Translation

mapboxMapsFeatures
English
Key English Turkish
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Gelişmiş Sürüm
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Üst düzey bir deneyim için en iyisi
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Tüm premium haritalar
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz özellikler ve haritalar
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Daha ayrıcalıklı sürüm
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Reklamlar kaldırılır ve gelecekte ekleyeceğimiz üyelik gerektirmeyen tüm içerikler açılır
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Özel haritalar
❌ Navigasyon
❌Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
➕ Fazladan bağış
proLicenseTitle Pro License Ayrıcalıklı Sürüm
proLicenseDescription Remove ads Reklamları kaldır
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium haritalar
❌ Navigasyon
❌Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz özellikler ve haritalar
freeLicenseTitle Free License Ücretsiz lisans
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium haritalar
❌ Navigasyon
❌Çevrimiçi yükseklik referansı
❌ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz özellikler ve haritalar
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel Thunderforest haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel Mapbox haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel HERE haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel MapTiler haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /aylık
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months 12 ay için %1$s
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months 6 ay için %1$s
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months 3 ay için %1$s
subscriptionPer1m %1$s billed once a month 1 ay için %1$s
subscriptionPer1w %1$s billed once a week Bir hafta için %1$s
paymentOnce One-time payment Tek seferlik ödeme
priceFree FREE Ücretsiz
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Ücretsiz (Sadece bu oturum için geçerli)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Reklamı izlemek için tıklayın
rewardedAdLoading Loading ad… Reklam yükleniyor…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Lisans başarıyla yüklendi
priceLoading @string/loading
Key English Turkish
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Anlık, en yüksek ve ortalama hızınızı gösterir.

Gecikme göstergesi, hız değerinin bir süredir güncellenmediğini bu yüzden güvenilir olmadığını ifade eder.

Sabitlik göstergesi, hız değerinin yanındaki küçük oklardır. Bu oklar anlık hızın ortalama hızdan düşük ya da yüksek olduğunu gösterir.
infoSpeedometerTitle Speedometer Hız göstergesi
inProgress In progress Devam etmekte
licenseDialogMapsTab Maps Harita
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
licenseItemOwned Currently owned Sahip olduğunuz
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Lisansını yükselt
loading Loading… Yükleniyor…
locale en tr
manageSubscriptions Manage subscriptions Abonelikleri yönet
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel Mapbox haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Seçenekler için tıklayın
mapMarkerFinish Finish Bitiş
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapPlaceSearch Where to? Nereye?
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Özel MapTiler haritaları
⭐ Navigasyon
⭐ Çevrimiçi yükseklik referansı
⭐ Reklam yok
⭐ Tüm ücretsiz içerikler ve haritalar
maptilerMapsLabel MapTiler

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 weeks ago
User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsTurkish

3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

3 weeks ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

6 months ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

11 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapboxMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 31