Translation

farFromHere
English
Key English Turkish
menuDelete Delete Sil
menuClear Clear Temizle
menuCenterOnMap Center Orta
menuClose Close Kapat
menuInfo Info Bilgi
menuRateAndComment Rate us Bize puan ver
menuRefresh Refresh Yenile
menuSwitchProfile Switch to Değiştir
menuScreenshot Screenshot Ekran görüntüsü
share_title Send via ile gönder
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Renk seç
fence_name_default My Place Evim
profileNameDefault New Profile Yeni Profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Üzgünüm, bu özellik bu cihazda desteklenmemektedir
farFromHere Far from here Buradan uzak
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Değişikliklerin etkili olması için yeniden başlatın
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Profil verileri kaydedilirken hata! Lütfen tekrar deneyin.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Profil değiştirilemedi! Lütfen tekrar deneyin.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS açıldı
toastTrackSaved Track saved. Rota Kaydedildi.
toastTrackDiscarded Track discarded. Kayıt iptal edildi.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Rota kaydedilirken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Veriler yazılırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Rota sıkıştırılırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Rota USBye taşınırken hata! Tekrar deneyin.
toastPressAgainToExit Press again to exit Çıkmak için tekrar basın
toastTrackingRecording Recording Kayıt ediliyor
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Pasif kayıt
toastTrackingPaused Paused Duraklatıldı
Key English Turkish
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Düşüncelerininizi paylaşın…
dialogTrackUploadPlatform Online service Çevrimiçi Servis
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Rota verisi hazırlanıyor…
dialogTrackUploadSending Sending… Gönderiliyor…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Tekrar Paylaş
dialogTrackUploadShareButton Share Paylaş
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Hafiflet
dialogTrackUploadUpdateButton Update Güncelle
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Lütfen Bekleyiniz
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Bu uygulama bu haliyle kullanıma sunulmuştur ve uygulamayı kullanmanın sorumluluğu size aittir. Uygulamanın sağlayıcıları olarak bizler uygulamayı kullanım sırasında sizin ya da üçüncü kişilerin karıştığı herhangi bir kaza, aksilik, hak kaybı, yaralanma ya da daha kötü durumlar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Lütfen bu uygulamayı akıllıca kullanın ve araba, motorsiklet, bisiklet veya herhangi bir araç kullanırken dikkatinizi sürüşünüze verin.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Gözün her zaman yolda olsun.
disclaimerTitle Disclaimer Yasal Uyarı
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Buradan uzak
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Üzgünüm, bu özellik bu cihazda desteklenmemektedir
fence_name_default My Place Evim
generalError Some error occurred. Please try again. Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Google Fit'e Bağlan
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE haritaları
🔹 Reklam yok
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Dikkat: Otomatik duraklatma kapanmaya zorlandı
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Not: Otomatik zorlanma durdurulmaya zorlandı
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Lütfen dikkat: Bu, kaçınılmaz dijital filtreleme gecikmeleri nedeniyle gerçek zamandan bir dakika kadar gecikebilir.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Zaman içinde hızın değişim oranı.

Negatif olması yavaşlama anlamına gelir.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Hızlanma
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Deniz seviyesinden yükseklik(rakım).
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Yükseklik
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
farFromHere
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 105