Translation

licenseItemAlreadyOwned
English
Key English Turkish
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 saniye (varsayılan)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 saniye
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 saniye
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 saniye
prefAdModes_0 Any Herhangi
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Hiçbiri
menuLicense Upgrade Yükselt
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Urban Biker'dan memnun musun?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Teşekkürler! Lütfen Play Store'da güzel bir değerlendirme yap ve 5 yıldız ver.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Play Store'da puan ver
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Batarya iyileştirme
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Biker pil kullanım iyileştirmelerinden muaf tutulmalıdır aksi halde verimli şekilde çalışmayabilir.

Ayarları şimdi aç?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Listeden Urban Biker'ı seç
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
timePeriod_perWeek per week /hafta
timePeriod_perMonth per month /ay
timePeriod_per3Months per 3 months /3 ay
timePeriod_per6Months per 6 months /6 ay
timePeriod_perYear per year /yıl
generalError Some error occurred. Please try again. Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Açık kaynak lisansları
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Umarız uygulamayı beğenmişsinizdir 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Sürüm Güncelleme Notları
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Facebook'ta Urban Biker
aboutScreenTranslationsTitle Translations Çeviriler
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Bu uygulamanın çevirisine yardım et ve ücretsiz lisans kazan! Daha fazla bilgi için:
disclaimerTitle Disclaimer Yasal Uyarı
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Bu uygulama bu haliyle kullanıma sunulmuştur ve uygulamayı kullanmanın sorumluluğu size aittir. Uygulamanın sağlayıcıları olarak bizler uygulamayı kullanım sırasında sizin ya da üçüncü kişilerin karıştığı herhangi bir kaza, aksilik, hak kaybı, yaralanma ya da daha kötü durumlar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Lütfen bu uygulamayı akıllıca kullanın ve araba, motorsiklet, bisiklet veya herhangi bir araç kullanırken dikkatinizi sürüşünüze verin.
Key English Turkish
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Dakika başına adım.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Adım temposu
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Kaydedilen adım sayısı.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Adım
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Dikey Güç
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
licenseDialogMapsTab Maps Harita
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Yükleniyor…
locale en tr
manageSubscriptions Manage subscriptions Abonelikleri yönet
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox Haritaları
🔹 Reklam yok
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Bitiş

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseItemAlreadyOwned
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1279