Translation

dialogScreenshotPreparing
English
Key English Turkish
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
unitKm km km
Key English Turkish
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Bu rotayı sonlandır ve yeni bir rotaya hazırlan?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogResetTitle Finish Bitiş
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Urban Biker'dan memnun musun?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Teşekkürler! Lütfen Play Store'da güzel bir değerlendirme yap ve 5 yıldız ver.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Oto tema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Parlaklık
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD ayna modu
dialogScreenOrientationAuto Automatic Otomatik
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Yatay
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Dikey
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Manzara (ters)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portre (ters)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometre doğruluğu dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackEditNotesHint Notes Notlar
dialogTrackEditTitleHint Title Başlık
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Rota %1$s profilinde devam ettirilecek. Devam?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogScreenshotPreparing
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 322