Translation

dialogTracksShareChoices_1
English
Key English Turkish
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
unitKm km km
unitKmh km/h km/sa
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km dak/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi dak/mil
unitMinPerMileShort /mi mil
unitMSxS m/s² m/s²
Key English Turkish
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackEditNotesHint Notes Notlar
dialogTrackEditTitleHint Title Başlık
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Rota %1$s profilinde devam ettirilecek. Devam?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Hedefteki %1$s profili boş değil. Önce lütfen resetleyin...
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Devam ediliyor, lütfen bekleyin…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Uyarı: Bu eylem geri alınamaz.

Seçili rotaları silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktivite Tipi
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Düşüncelerininizi paylaşın…
dialogTrackUploadPlatform Online service Çevrimiçi Servis
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Rota verisi hazırlanıyor…
dialogTrackUploadSending Sending… Gönderiliyor…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Tekrar Paylaş
dialogTrackUploadShareButton Share Paylaş
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Hafiflet
dialogTrackUploadUpdateButton Update Güncelle
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Lütfen Bekleyiniz
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksShareChoices_1
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 330