Translation

pref_above_lockscreen_summary
English
Key English Turkish
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zil: %1$s, Sesli İkaz: %2$s
Kat edilen Mesafeler: %3$s, Etkiler: %4$s, Alarmlar: %5$s
pref_bg_color_title Background color Arkaplan rengi
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Uygulama arka planı için renk seç
pref_fg_color_title Text color Yazı rengi
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Yazı rengi için renk seç
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Çevre aydınlatmasına bağlı olarak açık veya koyu temalar uygulayın
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ekranı açık tut
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Uygulama kullanılırken ekran açık kalır
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Hareketsizken ekranı kapat
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Eğer işlem yapılmazsa birkaç dakika içinde ekranı kapatır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Kilitliyken açılırsa uygulama direk açılır
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Cep Modu
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Tüm profiller) Gerekmiyorken ekranı kapalı tutmak için yakınlık sensörünü kullanın
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Karartma modu
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Yakınlık sensörüne iki kez el salladığınızda uygulamayı kapatır. Uygulamayı açmak için aynı hareketi tekrar yapmanız yeterlidir.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ekranı karart
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Pil tasarrufu için ekran da karartılır
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Durunca zil çal
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Hız sıfıra düştüğünde zil çalar
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zil tuşunu devre dışı bırak
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Hız sayacına tıklayınca zil çalmasın
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Ses Odaklamayı Devre dışı bırak
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Ses çıkarmaya devam eder ( bildirim sesi veya başka uygulama ile çakıştığında)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
Key English Turkish
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Duraklatıldı: %1$s%1$s
ok OK Tamam
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Önplan hizmetinin kontrolünü sağla ve uygulamaya kolay erişim sağla
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Devam eden bildirim
openSourceLicensesTitle Open source licenses Açık kaynak lisansları
paymentOnce One-time payment Tek seferlik ödeme
pick_a_color Pick a color Renk seç
powerSourceWeight_0 Total Toplam
powerSourceWeight_1 Driver Sürücü
powerSourceWeight_2 Vehicle Taşıt
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Sürücü + Taşıt
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Gücü (watt) belirli güce (birim ağırlık başına watt) çevirirken bir ağırlık verilmelidir.

Bu genellikle bir itici güç sağlayan varlığın ağırlığıdır.

Not: Dikey güç her zaman Toplam ağırlık kullanılarak hesaplanır.
powerSourceWeightTitle Power source weight Güç kaynağı ağırlığı
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Kilitliyken açılırsa uygulama direk açılır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklam tipi
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Reklamları göster
pref_app_language_dialog_title Language Dil
pref_app_language_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_app_language_title @null
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayınız
pref_app_language_translate_title Help translate Çeviriye Yardım et
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Uyarı: Deneysel özellik, çalışmayabilir. Kulaklık bağlandığında, çağrılar hariç bütün sesleri hoparlöre yönlendir.
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Oto duraklama

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_above_lockscreen_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 787