Translation

dialogWaitTitle
English
Key English Turkish
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
Key English Turkish
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktivite Tipi
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Düşüncelerininizi paylaşın…
dialogTrackUploadPlatform Online service Çevrimiçi Servis
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Rota verisi hazırlanıyor…
dialogTrackUploadSending Sending… Gönderiliyor…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Tekrar Paylaş
dialogTrackUploadShareButton Share Paylaş
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Hafiflet
dialogTrackUploadUpdateButton Update Güncelle
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Lütfen Bekleyiniz
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Bu uygulama bu haliyle kullanıma sunulmuştur ve uygulamayı kullanmanın sorumluluğu size aittir. Uygulamanın sağlayıcıları olarak bizler uygulamayı kullanım sırasında sizin ya da üçüncü kişilerin karıştığı herhangi bir kaza, aksilik, hak kaybı, yaralanma ya da daha kötü durumlar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Lütfen bu uygulamayı akıllıca kullanın ve araba, motorsiklet, bisiklet veya herhangi bir araç kullanırken dikkatinizi sürüşünüze verin.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Gözün her zaman yolda olsun.
disclaimerTitle Disclaimer Yasal Uyarı
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Buradan uzak
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Üzgünüm, bu özellik bu cihazda desteklenmemektedir
fence_name_default My Place Evim
generalError Some error occurred. Please try again. Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Google Fit'e Bağlan
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE haritaları
🔹 Reklam yok
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Dikkat: Otomatik duraklatma kapanmaya zorlandı
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Not: Otomatik zorlanma durdurulmaya zorlandı
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Lütfen bBekleyiniz

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogWaitTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 321