Translation

toastTrackDeleteError
English
Key English Turkish
toastTrackingStopped Stopped Durduruldu
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added FenceGuard: Fence %1$s eklendi
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence FenceGuard: Fence eklenirken hata
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated FenceGuard: Fence %1$s güncellendi
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence FenceGuard: Fence güncelleme hatası
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed FenceGuard: Fence %1$s kaldırıldı
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence FenceGuard: Fence silinirken hata
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence FenceGuard: Şuan Fence içinde değilsiniz
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available FenceGuard: Konumunuz henüz kullanılabilir değil
toastProfilesListNonemptyDelete Cannot delete — Profile contains some unsaved data! Please finish first. Silinemiyor - Profil kaydedilmemiş veriler içeriyor! Lütfen önce kaydedin.
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil oluşturuldu
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil silindi
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinirken hata
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil güncellendi
toastTrackDeleted Tracks deleted Kayıt silindi
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Hata! Rota silinemiyor
toastTrackResumed Track resumed Kayıt devam ediyor
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun
toastProfileButtonClickInfo Long-click to switch profile Kullanıcı değiştirmek için basılı tutun
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Otomatik görsel tema aktif
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Işık için uzun tıkla
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Sesli ikazı açıp kapatmak için uzun tıklayın
toastMapButtonClickInfo Long-click to toggle the map Harita için uzun tıkla
toastMapClickInfo Long-tap for map options Harita seçenekleri için basılı tutun
toastMapFollowingOn Follow on Takip Açık
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Oto-döndür açık
toastMapFollowingOff Follow off Takip Kapalı
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Trafik açık
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Trafik kapalı
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Çevrimdışı harita oluşturulurken hata
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Hafıza kartına erişim hatası
Key English Turkish
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Profil silinirken hata
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil güncellendi
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Değişikliklerin etkili olması için yeniden başlatın
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Sesli ikazı açıp kapatmak için uzun tıklayın
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Cep modu aktif
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Karartma modu aktif
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensör devredışı
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensör etkin
toastSharingError Error during sharing actions Aktivite paylaşılırken hata gerçekleşti
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Hata, GPX dosyası yok
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Gönderi hatası. Lütfen izinleri kontrol edin
toastSharingSuccess Successfully posted Başarıyla yayınlandı
toastSoundsDisabled Sounds disabled Ses devredışı
toastSoundsEnabled Sounds enabled Ses etkin
toastTrackDeleted Tracks deleted Kayıt silindi
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Hata! Rota silinemiyor
toastTrackDiscarded Track discarded. Kayıt iptal edildi.
toastTrackingPaused Paused Duraklatıldı
toastTrackingRecording Recording Kayıt ediliyor
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Pasif kayıt
toastTrackingStopped Stopped Durduruldu
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Rota USBye taşınırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackResumed Track resumed Kayıt devam ediyor
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun
toastTrackSaved Track saved. Rota Kaydedildi.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Rota kaydedilirken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Veriler yazılırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Rota sıkıştırılırken hata! Tekrar deneyin.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Başarıyla yükseltildi
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Gösterilecek bir şey yok

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastTrackDeleteError
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 136