Translation

app_description
English
Key English Turkish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Sürüm Güncelleme Notları
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Facebook'ta Urban Biker
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Bu uygulamanın çevirisine yardım et ve ücretsiz lisans kazan! Daha fazla bilgi için:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Çeviriler
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Umarız uygulamayı beğenmişsinizdir 😊
accountDisconnect Disconnect Bağlantıyı Kes
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Sürüşlerini yüksek doğrulukla kaydet. Sürüş tecrübelerini ve güvenliğini artır.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Listeden Urban Biker'ı seç
bellRingAuto auto otomatik
buttonLater Later Daha Sonra
buttonNewTrack Finish Bitiş
buttonResumeTrack Resume Devam
buttonShow Show Göster
buttonUnderstand I understand Anladım
cancel Cancel İptal
cautionTitle Caution Dikkat
chartsTitle Charts Göstergeler
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Bir bulut servisine bağlanmak, rotalarınızı yüklemenizi ve başkalarıyla paylaşmanızı kolaylaştırır.

İzniniz olmadan asla hiçbir şey yayınlamayacağız.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Her zaman(varsayılan)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Güç verilerini yalnızca güç ölçer kullanıldığında karşıya yükleyin

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
app_description
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 3