Translation

dialogLoginUsernameHint
English
Key English Turkish
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
unitKm km km
unitKmh km/h km/sa
Key English Turkish
dialogFencesUpdate Update fence location Fence konumunu güncelle
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Bu dosyayı seç
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Daha az doğruluk, daha az pil kullanır
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Daha fazla doğruluk, daha fazla pil kullanır
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! En doğru ve en tutarlı sonuçları elde etmek için bu değeri 3 sn'nin altında tutun!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS tazeleme hızı
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum Ayarları'nı açmak istiyor musunuz?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Oto rota
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Otomatik yakınlaştırma
dialogMapsChooseTitle Choose map Harita seç
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Harita indirme sayfasını şimdi aç?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Çevrimdışı harita indir
dialogMapsFollowMode Follow Takip Et
dialogMapsHighResolution Hi-res map Yüksek Çözünürlüklü Harita
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafik
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s harita
dialogMapsOffline Offline maps Çevrimdışı Haritalar
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Arazi oluştur
dialogMapsShowFences Fences Engeller
dialogMapsShowRoutes Guide routes Rehber Rotalar
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Araziyi indir

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLoginUsernameHint
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 323