Translation

pref_fenceguard_summary
English
Key English Turkish
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button GPS butonuna tıkladığında GPS 'i pasif moda al
pref_digital_font_title Digital font Dijital Yazı
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Tüm profiller) Siklometre verileri için LCD fontu kullanır
pref_roaring_state_title AVAS Sesli İkaz
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Siz hareket ederken ikaz sesleri çıkarır
pref_roaring_mode_title Mode Mod
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Sesli İkaz modu
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Sabit Mod
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Hareketiniz veya GPS durumunuzdan bağımsız olarak sürekli ikaz sesleri üretir
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Eşik Hızı
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. İkaz sesleri yalnızca eşik hızından daha hızlı giderken çalacaktır. Faydalı örn. Yokuş aşağı.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Geçiş Düğmesi
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Sesli İkaz açıkken tıkladığınızda sabit moda geçer
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Ev, iş yeri gibi yerlerde konumuzunu korur
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Oto duraklama
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_speedometer_limit_title Indicator max En Yüksek Gösterge Değeri
Key English Turkish
pref_category1_title Sound Ses
pref_category2_title Display Görünüm
pref_category4_title Volume (relative) Ses Şiddetleri
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition Fiziksel hareketlilik tanıma
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Gizlilik
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Tüm profiller) Siklometre verileri için LCD fontu kullanır
pref_digital_font_title Digital font Dijital Yazı
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Hız sayacına tıklayınca zil çalmasın
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zil tuşunu devre dışı bırak
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zil çalınca Sesli İkaz kısılır
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Zil çalınca Sesli Ikaz'ı kıs
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Verim: %1$s
Metabolizma: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Enerji Parametreleri
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Ev, iş yeri gibi yerlerde konumuzunu korur
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Yazı rengi için renk seç
pref_fg_color_title Text color Yazı rengi
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Gerekmediğinde flaşı kapatmak için yakınlık sensörünü kullan
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Cep Modu
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Flaş titreşimi
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Mod
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Yavaş (Varsayılan)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Hızlı
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Yok/ Sabit
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_summary Toggle flickering mode with a button click while the flashlight is turned on Flaş açıkken bir düğmeye tıklayarak titreşim moduna geçin
pref_flashlightBlinkModeToggleEnable_title Button toggle Geçiş Butonu
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_fenceguard_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 828