Translation

tracksHistoryListEmpty
English
Key English Turkish
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s %1$s 'dan toplam
profilesListButtonResetTotals Reset totals Toplamları sıfırla
profilesListProfileNotUsed (unused) (Deaktif)
cloudAccountsTitle Accounts Hesaplar
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Bir bulut servisine bağlanmak, rotalarınızı yüklemenizi ve başkalarıyla paylaşmanızı kolaylaştırır.

İzniniz olmadan asla hiçbir şey yayınlamayacağız.
accountDisconnect Disconnect Bağlantıyı Kes
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Google Fit'e Bağlan
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Velo Hero'yla Bağlan
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Kayıt Strava'da belirlediğiniz gizliliği kullanacak
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Güç verisi yükleme politikası
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Her zaman(varsayılan)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Güç verilerini yalnızca güç ölçer kullanıldığında karşıya yükleyin
chartsTitle Charts Göstergeler
tracksHistoryListTitle Tracks history Kayıt geçmişi
tracksHistoryListTitleSelect Select Seç
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Burada kayıt yok. Dışarı çık ve bir rota kaydet!
tracksHistoryListLoading Loading… Yükleniyor…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Harita kaydedilmedi.
tracksHistoryListButtonView View Görüntüle
tracksHistoryListButtonShare Share Paylaş
tracksHistoryListButtonUpload Upload Yükle
tracksHistoryListButtonResume Resume Devam ettir
tracksHistoryListButtonEdit Edit Düzenle
tracksHistoryListButtonDelete Delete Sil
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Şurada paylaş…
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Rotayı görüntüle…
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Gösterilecek bir şey yok
powerSourceWeightTitle Power source weight Güç kaynağı ağırlığı
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Gücü (watt) belirli güce (birim ağırlık başına watt) çevirirken bir ağırlık verilmelidir.

Bu genellikle bir itici güç sağlayan varlığın ağırlığıdır.

Not: Dikey güç her zaman Toplam ağırlık kullanılarak hesaplanır.
powerSourceWeight_0 Total Toplam
powerSourceWeight_1 Driver Sürücü
Key English Turkish
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Rota USBye taşınırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackResumed Track resumed Kayıt devam ediyor
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun
toastTrackSaved Track saved. Rota Kaydedildi.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Rota kaydedilirken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Veriler yazılırken hata! Tekrar deneyin.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Rota sıkıştırılırken hata! Tekrar deneyin.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Başarıyla yükseltildi
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Gösterilecek bir şey yok
tracksHistoryListButtonDelete Delete Sil
tracksHistoryListButtonEdit Edit Düzenle
tracksHistoryListButtonResume Resume Devam ettir
tracksHistoryListButtonShare Share Paylaş
tracksHistoryListButtonUpload Upload Yükle
tracksHistoryListButtonView View Görüntüle
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Burada kayıt yok. Dışarı çık ve bir rota kaydet!
tracksHistoryListLoading Loading… Yükleniyor…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Harita kaydedilmedi.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Şurada paylaş…
tracksHistoryListTitle Tracks history Kayıt geçmişi
tracksHistoryListTitleSelect Select Seç
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Rotayı görüntüle…
trackUploadActivityTypes_0 Bike Bisiklet
trackUploadActivityTypes_1 Run Koşu
trackUploadActivityTypes_10 Other Diğer
trackUploadActivityTypes_2 Walk Yürüyüş
trackUploadActivityTypes_3 Hike Doğa yürüyüşü
trackUploadActivityTypes_4 Swim Yüzme
trackUploadActivityTypes_5 Surf Sörf
trackUploadActivityTypes_6 Sail Yelken

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
tracksHistoryListEmpty
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 509