Translation

prefBatteryOptimizationMessage
English
Key English Turkish
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Uyarlanabilir güncelleme aralığı yavaş kullanımlarda veya sık mola verildiğinde pil kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Çevrimiçi yükseklik
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Rakım doğruluğunu arttırmak için internet üzerinden alınan yükseklik verisini kullan.
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Yeni bir rota kaydetmeye başladığınızda pil ve internet tasarrufu için internetten sadece bir referans yükselti noktası alınır. Bu kaydın geri kalanında daha doğru bir rakım bilgisi için yeterlidir.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. İnternet ya da uygulama lisansı uygun olmadığında, uygulama, rakımı düzeltmeden çalışmaya devam eder.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Bu özellik, yalnızca (harita lisansı dahil) geçerli bir lisans üyeliği varsa çalışır.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Hareketli kayıt butonu
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Tüm profiller için) Kayıt butonunun ekranda herhangi bir yere yerleştirilmesini sağlar. Devre dışı bırakıldığında kayıt butonu buton çubuğuna sabitlenir.
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Kullanılan: %1$s
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Haritaları görüntülemek için hangi işleyici türünü kullanmayı tercih ettiğinizi belirtir. Eski işleyici genellikle daha az kaynak kullanırken en yenisi genellikle daha fazla özelliğe ya da daha iyi bir tasarıma sahiptir.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Binaları göster
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Google haritaları için 3B binalar katmanını gösterin. Harita performansını iyileştirmek ve kaynak kullanımını azaltmak için devre dışı bırakın.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Pil iyileştirmeleri
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker, Android'in eski sürümlerinde ekran kapatıldığında düzgün çalışmaya devam edeceğinden daha emin olmak için sistem pil iyileştirmelerinden muaf tutulabilir. Ayarları şimdi açmak için buraya tıklayın.
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Yükseklik ofseti (GPS)
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Tüm profiller için) Bu sabit GPS'ten alınan yükseklik değerlerine eklenir. Varsayılan sıfırdır (0).
dataStorageTitle Storage Depolama
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Uygulamanın kaldırılması durumunda kazara veri kaybını önlemek ve yedeklemeleri kolaylaştırmak için özel bir depolama konumu kullanmanız tavsiye edilir.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Veri depolama konumunu değiştirdiğinizde önceki uygulama verileri otomatik olarak yeni konuma aktarılacaktır. Bu arka planda gerçekleşir ve biraz zaman alabilir.

Erişimin iptal edilmesi verileri olduğu gibi bırakır
dataStorageChooseButton Choose data storage location Veri depolama konumunu seçin
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Veri depolama konumu ayarlanmadı, lütfen yukarıdaki düğmeyi kullanın.

Uygulama şu anda rota kayıtları ve veriler için varsayılan klasörü kullanıyor.
dataStorageStatsTitle Storage stats Depolama istatistikleri
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s öğe
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Başarısız - kısa süre sonra tekrar denenecek
dataStorageTransferInfoTitle Last change Son değişiklik
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Durum: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Süre: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Taşınan öğeler: %1$s / %2$s
Key English Turkish
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Tüm profiller için)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Bu özellik kullanılırken cihaz elde veya cepte tutulmamalı araca sabitlenmelidir.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Güç sensörü kullanılarak elde edilen güç değeri bu özellikten etkilenmez.
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Titreşimleri ölçerek arazi pürüzlülüğünü algılar ve gücü hesaplarken yuvarlanma direnci katsayısını (Cᵣᵣ) buna göre ayarlar.
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain Otomatik Arazi
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normal
prefBackKeyModeEntries_1 None Hiçbiri
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Çıkmak için çift tıkla
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Daha doğru barometrik yükseklik için (varsa) sıcaklık sensörü verilerini kullan
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Termobarometre
prefBarometricAltitudeDisableAlert Disable barometric altitude? Barometrik rakım devre dışı bırakılsın mı?
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Bunları sadece açık havada kullanın! Araba ve uçak gibi basınçlı, kapalı veya klimalı araçlarda lütfen kapatın!
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Yükseklik doğruluğunu artırmak için (varsa) basınç sensörü verilerini kullan
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrik yükseklik
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker, Android'in eski sürümlerinde ekran kapatıldığında düzgün çalışmaya devam edeceğinden daha emin olmak için sistem pil iyileştirmelerinden muaf tutulabilir. Ayarları şimdi açmak için buraya tıklayın.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Pil iyileştirmeleri
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. GPS için hareketsiz durmayı ve hareket etmeyi tanıyın. Bu, aradan sonra gecikmeye ve mesafe veya irtifa kaybına neden olabilir ancak çoğu GPS gürültüsünü önleyecektir.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise GPS gürültüsünü azalt
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Tüm profiller için) Bu sabit GPS'ten alınan yükseklik değerlerine eklenir. Varsayılan sıfırdır (0).
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Yükseklik ofseti (GPS)
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Hareketsizken konumu otomatik olarak kapatır ve hareket başladığında tekrar açar. Bu, uzun molalarda kaydı durdurmaya gerek kalmadan pil kullanımını azaltır.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep GPS oto uyku
prefGoogleMapsRenderer_0 Default Varsayılan
prefGoogleMapsRenderer_1 Legacy Eski
prefGoogleMapsRenderer_2 Latest Yeni
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Haritaları görüntülemek için hangi işleyici türünü kullanmayı tercih ettiğinizi belirtir. Eski işleyici genellikle daha az kaynak kullanırken en yenisi genellikle daha fazla özelliğe ya da daha iyi bir tasarıma sahiptir.
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Kullanılan: %1$s
prefGoogleMapsRendererTitle @null

Loading…

User avatar KoanTau

Marked for edit

Urban Biker / StringsTurkish

a month ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

3 months ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsTurkish

3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Urban Biker, Android'in eski sürümlerinde ekran kapatıldığında düzgün çalışmaya devam edeceğinden daha emin olmak için sistem pil iyileştirmelerinden muaf tutulabilir. Ayarları şimdi açmak için buraya tıklayın.".

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefBatteryOptimizationMessage
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1202