Translation

infoMeterModeDurationMsg
English
Key English Turkish
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s öğe
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Başarısız - kısa süre sonra tekrar denenecek
dataStorageTransferInfoTitle Last change Son değişiklik
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Durum: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Süre: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Taşınan öğeler: %1$s / %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Hız: %1$s MB/sn (%2$s öğe/sn)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Sayaç modu yok
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Bu sadece boş alan gösterir.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Mesafe
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Katedilen mesafe.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Kilometre Sayacı
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Profilin ilk kullanımından beri katedilen toplam mesafe.
infoMeterModeDurationTitle Duration Süre
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Yolculuk süresi (muhtemel durma ve duraklamalar hariç).
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMH dikkate alınarak hesaplanmış rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Yükseklik
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Deniz seviyesinden yükseklik(rakım).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
Key English Turkish
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Aktivite sırasında harcanan ortalama güç, gücün olmadığı veya çok küçük olduğu zaman aralıklarını saymaz(yokuş aşağı, frenleme).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average active power Ortalama aktif güç
infoMeterModeBatteryMsg Battery level of this Android device. Bu Android cihazın pil seviyesi.
infoMeterModeBatteryTitle Battery Pil
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Dakikadaki krank çevirme sayısı yani pedallama.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadans
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Saat.
infoMeterModeClockTitle Clock Saat
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Katedilen mesafe.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Profilin ilk kullanımından beri katedilen toplam mesafe.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Kilometre Sayacı
infoMeterModeDistanceTitle Distance Mesafe
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Yolculuk süresi (muhtemel durma ve duraklamalar hariç).
infoMeterModeDurationTitle Duration Süre
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMH dikkate alınarak hesaplanmış rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Daha uzun süreler boyunca korunabilecek tahmini maksimum güç.

Tahmin, büyük ölçüde bu aktivitenin türüne ve süresine bağlıdır.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional threshold power İşlevsel eşik gücü
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Teker devir oranı vs birim zamandaki pedallama yani öndeki dişlinin arkadakine oranı. Yüksek sayı yüksek vites anlamına gelir.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Dişli Oranı
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Nabız.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Nabız
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam bağıl nemi.

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a month ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeDurationMsg
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1226