Translation

dialog_fenceguard_update_entries_1
English
Key English Turkish
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
unitKm km km
unitKmh km/h km/sa
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km dak/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi dak/mil
Key English Turkish
dialog_default_color_light_title Light color theme Açık renk tema
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Varsayılan renkler yüklenecek. Emin misiniz?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Mevcut rota rengi yazısı
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Emin misin?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Uyarı: Kayıt aktif ve şimdi duracak.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Yeni Fence adı:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Fence(yer) ekle
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Fence'i silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? %1$s? adlı fence'i kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fence'i sil
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Fence adı:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Fence'i güncelle
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmlar
dialog_volume_bell_text Bell Zil
dialog_volume_effects_text Effects Efektler
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Not: Ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın ses tuşlarını kulanabilirisniz.
dialog_volume_roaring_text AVAS Sesli İkaz
dialog_volume_speech_text Speech Sesli Bildiri
dialog_volume_tallies_text Tallies Çetele
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Biker pil kullanım iyileştirmelerinden muaf tutulmalıdır aksi halde verimli şekilde çalışmayabilir.

Ayarları şimdi aç?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Fence'i sil
Translated Urban Biker/Strings Fence'i sil

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_update_entries_1
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 328