Translation

pref_soundeffects_tally_value_summary
English
Key English Turkish
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Fence
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Fence'den ayrılırken veya Fence'e girerken ses çalar
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) GPS durumuna bağlı olarak ses çalar (ideal, kötü)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Geri sayım
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Rotayı devam etmeden önceki geri sayım (... 3, 2 , 1 , GO!)
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Otomatik duraklama
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Otomatik duraklatma ve algılamaya devam etme sesi
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ekran kapalı
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Ekran karartıldığında ya da aniden kapandığında ses ve titreşimle bildir
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Yakınlık sensörü
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Yakınlık sensörü açıldığında sesle bildir
pref_soundeffects_tally_title Enable Aktif
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Her %1$s %2$s
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Mesafe
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Mesafe skoru
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Süre
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Süre skoru
pref_soundeffects_tally_ascent_title Ascent Tırmanma
pref_soundeffects_tally_ascent_dialog_title Ascent tally Mesafe skoru
pref_soundeffects_tally_descent_title Descent İniş
pref_soundeffects_tally_descent_dialog_title Descent tally İniş skoru
pref_soundeffects_tally_altitude_title Altitude Rakım
pref_soundeffects_tally_altitude_dialog_title Altitude tally Rakım hesabı
pref_soundeffects_tally_clock_title Clock Saat
pref_soundeffects_tally_clock_dialog_title Clock tally Saat hesabı
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Adım
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Adım hesabı
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Yarıçap
Key English Turkish
pref_soundeffects_tally_ascent_title Ascent Tırmanma
pref_soundeffects_tally_clock_dialog_title Clock tally Saat hesabı
pref_soundeffects_tally_clock_title Clock Saat
pref_soundeffects_tally_descent_dialog_title Descent tally İniş skoru
pref_soundeffects_tally_descent_title Descent İniş
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Mesafe skoru
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Mesafe
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Süre skoru
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Süre
pref_soundeffects_tally_radius_dialog_title Radius tally Yarıçap çetelesi
pref_soundeffects_tally_radius_title Radius Yarıçap
pref_soundeffects_tally_steps_dialog_title Steps tally Adım hesabı
pref_soundeffects_tally_steps_title Steps Adım
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_title Enable Aktif
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Her %1$s %2$s
pref_soundeffects_title Enable Aktif
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Tüm sesler
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Otomatik duraklama ve devam etme işlemini seslendir
pref_speechAutoPause_title Auto pause Otomatik duraklama
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Sesli geri sayım
pref_speechCountdown_title Countdown Geri sayım
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) GPS durumu değişikliğini seslendir (iyi, kötü)
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Aktif
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Tüm profiller için) Profil değiştirmek için profil ismini söyle
pref_speechProfileName_title Profile name Profil ismi
pref_speechTallies_summary Speak tallies Çeteleleri seslendir

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

4 months ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_soundeffects_tally_value_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 866