Translation

pref_app_language_translate_title
English
Key English Turkish
pref_category_temperature_title Temperature Sıcaklık
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Dahili basınç sensörü
pref_category_sensors_title Sensors Sensörler
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Hesaplar
pref_category_storage_title Storage Depolama
pref_category_goto_title @null
pref_category_mapsQuickZoom QuickZoom Hızlı Yakınlaşma
pref_category_mapsCache Cache Önbellek
pref_category_onlineElevation_title Online elevation Çevrimiçi yükseklik
pref_category_mapsRenderer Renderer İşleyici
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Buradaki tercihler tüm profillere uygulanır.
prefOnlineMapsProviderTitle Online map provider Çevrimiçi harita sağlayıcı
pref_app_language_title @null
pref_app_language_summary (All profiles) (Tüm Profiller için)
pref_app_language_dialog_title Language Dil
pref_app_language_translate_title Help translate Çeviriye yardım et
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayın
pref_back_key_mode_title @null
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Geri tuş modu
pref_resetToDefault Reset to default Varsayılana ayarla
pref_units_distance_title Distance Mesafe
pref_units_distance_dialog_title Distance units Mesafe birimi
pref_units_speed_title Speed Hız
pref_units_speed_dialog_title Speed units Hız birimi
pref_units_altitude_title Altitude Yükseklik
pref_units_altitude_dialog_title Altitude units Yükseklik birimi
pref_units_weight_title Weight Ağırlık
pref_units_weight_dialog_title Weight units Ağırlık birimi
pref_units_other_title Other Diğer
pref_units_other_dialog_title Units for other quantities Diğer miktar birimleri
pref_units_energy_title Energy Enerji
Key English Turkish
powerSourceWeight_0 Total Toplam
powerSourceWeight_1 Driver Sürücü
powerSourceWeight_2 Vehicle Taşıt
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Sürücü + Taşıt
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Climb power is always computed using Total weight.
Gücü (watt) belirli güce (birim ağırlık başına watt) çevirirken bir ağırlık belirtilmelidir.

Bu genellikle bir itici güç sağlayan varlığın ağırlığıdır.

Not: Dikey güç her zaman Toplam ağırlık kullanılarak hesaplanır.
powerSourceWeightTitle Power source weight Güç kaynağı ağırlığı
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Cihaz kapansa bile uygulama görünür kalır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklam tipi
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Reklamları göster
pref_app_language_dialog_title Language Dil
pref_app_language_summary (All profiles) (Tüm Profiller için)
pref_app_language_title @null
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayın
pref_app_language_translate_title Help translate Çeviriye yardım et
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Uyarı: Deneysel özellik, çalışmayabilir. Kulaklık bağlandığında, çağrılar hariç bütün sesleri hoparlöre yönlendir.
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Oto duraklama
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Gerçek zamanlı (varsayılan)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Gevşek zamanlı
pref_autopause_modes_2 Off Kapalı
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Birkaç saniyeden uzun tüm duraklatmaları çıkar
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Sadece 5 dakikadan uzun duraklatmaları çıkar
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Tüm duraklamaları koru (el ile duraklatmadıkça)
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Geri tuş modu

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_app_language_translate_title
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 846