Translation

pref_soundeffects_countdown_summary
English
Key English Turkish
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Hızı yeniden hesapla
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. Default is OFF. (Tüm profiller için) Hızları mesafelerden yeniden hesaplayın, doğrudan GPS değerini kullanmayın. Bu, GPS (Doppler) değerleri üzerinden daha kararlı hız okumaları sağlayabilir. Varsayılan kapalı.
pref_background_pattern_title @null
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_dialog_title Menu background pattern Menü arka plan deseni
pref_soundeffects_title Enable Aktif
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Koruma Alanı
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Koruma alanına girerken ya da çıkarken ses çıkar
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) GPS durumuna(iyi, kötü) bağlı olarak ses çıkar
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Geri sayım
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Rotayı devam ettirmeden önceki geri sayım (... 3, 2 , 1 , GO!)
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Otomatik duraklama
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Otomatik duraklama ve sonrasında devam etmeyi algıladığında ses çıkar
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ekran kapalı
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Ekran karartıldığında ya da aniden kapandığında ses ve titreşimle bildir
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Yakınlık sensörü
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Yakınlık sensörü açıldığında ses çıkar
pref_soundeffects_navigation_title Navigation Navigasyon
pref_soundeffects_navigation_summary Sound on navigation events Navigasyon olaylarında ses çıkar
pref_soundeffects_tally_title Enable Aktif
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Her %1$s %2$s
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Mesafe
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Mesafe çetelesi
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Süre
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Süre çetelesi
Key English Turkish
pref_screensaverDimBrightnessDialogTitle Screensaver dim brightness Tasarruf modunda ekran parlaklığı
pref_screensaverEnable_summary Dim the display after a timeout, to save battery. Touch the display to unlock. Pil tasarrufu için bir süre sonra ekran ışığını kısar. Dokunulduğunda parlaklık normale döner.
pref_screensaverEnable_title Screensaver Tasarruf
pref_screensaverTimeout_summary Time period with no user interaction until the screensaver is activated. Ekran koruyucunun aktif olmasına kadar geçen kullanıcı hareketinin olmadığı zaman dilimi.
pref_screensaverTimeout_title Timeout Zaman aşımı
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Pil tasarrufu için ekran da karartılır
pref_screenWaveDim_title Dim display Ekranı karart
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Yakınlık sensörüne iki kez el salladığınızda uygulamayı kapatır. Uygulamayı açmak için aynı hareketi tekrar yapmanız yeterlidir.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Karartma modu
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Rota duraklatılmışken önemli bir hareket algılanırsa alarm çalar
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Unutulmuş duraklama
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Etkinleştir
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Otomatik duraklama ve sonrasında devam etmeyi algıladığında ses çıkar
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Otomatik duraklama
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Rotayı devam ettirmeden önceki geri sayım (... 3, 2 , 1 , GO!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Geri sayım
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Koruma alanına girerken ya da çıkarken ses çıkar
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Koruma Alanı
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) GPS durumuna(iyi, kötü) bağlı olarak ses çıkar
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_navigation_summary Sound on navigation events Navigasyon olaylarında ses çıkar
pref_soundeffects_navigation_title Navigation Navigasyon
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Yakınlık sensörü açıldığında ses çıkar
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Yakınlık sensörü
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Ekran karartıldığında ya da aniden kapandığında ses ve titreşimle bildir
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ekran kapalı
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_tally_altitude_dialog_title Altitude tally Rakım çetelesi
pref_soundeffects_tally_altitude_title Altitude Rakım

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_soundeffects_countdown_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 983