Translation

dialog_fenceguard_add_entries_0
English dialog_fenceguard_add_entries
Key English Turkish
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogWaitTitle Please wait Lütfen bekleyin
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
mapMarkerFinish Finish Bitiş
unitKm km km
unitKmh km/h km/sa
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km dak/km
Key English Turkish
defaultProfileNameOther Other Diğer
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Uçuş 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Koşu 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Scooter
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Kayak
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Yürüyüş 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Otomatik zil hassaslığı
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sarsıntı hassaslığı
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Koyu renk tema
dialog_default_color_light_title Light color theme Açık renk tema
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Varsayılan renkler yüklenecek. Emin misiniz?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Mevcut rota rengi yazısı
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Emin misin?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Uyarı: Kayıt aktif ve şimdi duracak.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Yeni Fence adı:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Fence(yer) ekle
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Fence'i silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? %1$s? adlı fence'i kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fence'i sil
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Fence adı:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Fence'i güncelle
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmlar
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Fence(yer) ekle

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_add_entries_0
Source string comment
dialog_fenceguard_add_entries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 326