Translation

pref_ring_on_stop_summary
English
Key English Turkish
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ekranı açık tut
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Uygulama kullanılırken ekran açık kalır
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Hareketsizken ekranı kapat
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Eğer işlem yapılmazsa birkaç dakika içinde ekranı kapatır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Kilitliyken açılırsa uygulama direk açılır
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Cep Modu
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Tüm profiller) Gerekmiyorken ekranı kapalı tutmak için yakınlık sensörünü kullanın
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Karartma modu
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Yakınlık sensörüne iki kez el salladığınızda uygulamayı kapatır. Uygulamayı açmak için aynı hareketi tekrar yapmanız yeterlidir.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ekranı karart
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Pil tasarrufu için ekran da karartılır
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Durunca zil çal
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Hız sıfıra düştüğünde zil çalar
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zil tuşunu devre dışı bırak
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Hız sayacına tıklayınca zil çalmasın
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Ses Odaklamayı Devre dışı bırak
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Ses çıkarmaya devam eder ( bildirim sesi veya başka uygulama ile çakıştığında)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Uyarı: Deneysel özellik, çalışmayabilir. Kulaklık bağlandığında, çağrılar hariç bütün sesleri hoparlöre yönlendir.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Zil çalınca Sesli Ikaz'ı kıs
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zil çalınca Sesli İkaz kısılır
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Restart sonrası yeniden başlatın
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Tüm profiller) %10 veya daha fazla pil varsa, cihaz zorlayeniden başlatıldıktan sonra roataya devam edin
pref_resetPrompt_title Reset prompt Komutu Sıfırla
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location 4 saatten daha uzun bir süre önce aktif olan son rotanız varsa veya uzak bir yerdeyseniz yeni bir rota başlatmanız isteniyor
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Pasif GPS modu
Key English Turkish
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Direnç alanı %1$s
Dönüş direnci: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Katsayılar
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Sürücü: %1$s, Araç: %2$s, Yük: %3$s, Yolcular: %4$s, Tekerlekler: %5$s
pref_power_weights_title Weights Ağırlıklar
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Güç göstergesi modu
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Toplam güç
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb kg/lb başına Watt
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Hatasız güç ve enerji ölçümleri için lütfen bu değerlerin doğru olduğundan emin olun!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Tüm profiller) %10 veya daha fazla pil varsa, cihaz zorlayeniden başlatıldıktan sonra roataya devam edin
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Restart sonrası yeniden başlatın
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location 4 saatten daha uzun bir süre önce aktif olan son rotanız varsa veya uzak bir yerdeyseniz yeni bir rota başlatmanız isteniyor
pref_resetPrompt_title Reset prompt Komutu Sıfırla
pref_resetToDefault Reset to default Varsayılana ayarla
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Hız sıfıra düştüğünde zil çalar
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Durunca zil çal
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. İkaz sesleri yalnızca eşik hızından daha hızlı giderken çalacaktır. Faydalı örn. Yokuş aşağı.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Eşik Hızı
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Sesli İkaz açıkken tıkladığınızda sabit moda geçer
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Geçiş Düğmesi
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Hareketiniz veya GPS durumunuzdan bağımsız olarak sürekli ikaz sesleri üretir
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Sabit Mod
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Sesli İkaz modu
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Otomatik sıklık ve ses düzeyi
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Otomatik sıklık
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Otomatik Ses Düzeyi
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Hareket halindeyken sürekli
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Eşik hızının üzerindeyken aktif
pref_roaring_mode_summary @null

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_ring_on_stop_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 797