Translation

pref_disable_bell_button_summary
English
Key English Turkish
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Hareketsizken ekranı kapat
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Eğer işlem yapılmazsa birkaç dakika içinde ekranı kapatır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Kilitliyken açılırsa uygulama direk açılır
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Cep Modu
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Tüm profiller) Gerekmiyorken ekranı kapalı tutmak için yakınlık sensörünü kullanın
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Karartma modu
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Yakınlık sensörüne iki kez el salladığınızda uygulamayı kapatır. Uygulamayı açmak için aynı hareketi tekrar yapmanız yeterlidir.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ekranı karart
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Pil tasarrufu için ekran da karartılır
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Durunca zil çal
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Hız sıfıra düştüğünde zil çalar
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zil tuşunu devre dışı bırak
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Hız sayacına tıklayınca zil çalmasın
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Ses Odaklamayı Devre dışı bırak
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Ses çıkarmaya devam eder ( bildirim sesi veya başka uygulama ile çakıştığında)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Uyarı: Deneysel özellik, çalışmayabilir. Kulaklık bağlandığında, çağrılar hariç bütün sesleri hoparlöre yönlendir.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Zil çalınca Sesli Ikaz'ı kıs
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zil çalınca Sesli İkaz kısılır
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Restart sonrası yeniden başlatın
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Tüm profiller) %10 veya daha fazla pil varsa, cihaz zorlayeniden başlatıldıktan sonra roataya devam edin
pref_resetPrompt_title Reset prompt Komutu Sıfırla
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location 4 saatten daha uzun bir süre önce aktif olan son rotanız varsa veya uzak bir yerdeyseniz yeni bir rota başlatmanız isteniyor
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Pasif GPS modu
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button GPS butonuna tıkladığında GPS 'i pasif moda al
pref_digital_font_title Digital font Dijital Yazı
Key English Turkish
pref_category_tracking_charts_title Charts Göstergeler
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Takipte / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Takip Ediliyor
pref_category_units_title Units of measure Ölçü birimi
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Otomatik tema
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy İşlemci Uyku Politikası
pref_category1_title Sound Ses
pref_category2_title Display Görünüm
pref_category4_title Volume (relative) Ses Şiddetleri
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition Fiziksel hareketlilik tanıma
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Gizlilik
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Tüm profiller) Siklometre verileri için LCD fontu kullanır
pref_digital_font_title Digital font Dijital Yazı
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Hız sayacına tıklayınca zil çalmasın
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zil tuşunu devre dışı bırak
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zil çalınca Sesli İkaz kısılır
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Zil çalınca Sesli Ikaz'ı kıs
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Verim: %1$s
Metabolizma: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Enerji Parametreleri
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Ev, iş yeri gibi yerlerde konumuzunu korur
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Yazı rengi için renk seç
pref_fg_color_title Text color Yazı rengi
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Gerekmediğinde flaşı kapatmak için yakınlık sensörünü kullan
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Cep Modu
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Flaş titreşimi
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Mod

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_disable_bell_button_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 799