Translation

summaryTotalTimeInfo
English
Key English Turkish
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Hava sürükleme alanı (Cd·A).
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Yuv dir kts.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Yuvarlanma direnci katsayısı.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazal metabolizma hızı
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazal metobalizma hızı(BMH).
summaryLocationInterval Location interval Konum aralığı
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Bu kayıttaki iki konum güncellemesi arasındaki ortalama zaman aralığı.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Zorlu yeniden başlatma
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Bu aktivite sırasında uygulamanın zorla kapatılma ya da cihazın çalışmayı durdurma sayısı.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryStartedDatetime Started Başladı
summaryEndedDatetime Ended Sona erdi
summaryTotalTime Total time Toplam zaman
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Bu kayıtın başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki zaman aralığı.
summaryStoppedTime Stopped time Duraklama süresi
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Elle ya da otomatik yapılan duraklatma sırasında harcanan süre.
summaryHeartBeats Heartbeats Nabız
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity. Aktivite sırasında kaydedilen kalp atışı sayısı.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedallama sayısı
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Aktivite sırasında kaydedilen pedal çevirme sayısı.
summarySpecific Specific Özet
summaryMechWork Mech. work Mek. iş
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Bu aktivite için harcanan tamamen mekanik iş (termal verimlilik ve BMR göz ardı edilerek).
summaryActivePower Active power Aktif Güç
summaryClimbing Climbing Tırmanış
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Yerçekimine karşı kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryDragging Dragging Sürtünme
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance. Hava sürtünme direncine karşı kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryAccelerating Accelerating Hızlanma
Key English Turkish
summaryLocationInterval Location interval Konum aralığı
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Bu kayıttaki iki konum güncellemesi arasındaki ortalama zaman aralığı.
summaryMechWork Mech. work Mek. iş
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Bu aktivite için harcanan tamamen mekanik iş (termal verimlilik ve BMR göz ardı edilerek).
summaryProfileName Profile Profil
summaryProfileNameInfo Profile used to record this track. Bu rotayı kaydetmek için kullanılan profil.
summaryRolling Rolling Yuvarlanma
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance. Yuvarlanma direncine karşı kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Yuv dir kts.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Yuvarlanma direnci katsayısı.
summarySpecific Specific Özet
summaryStartedDatetime Started Başladı
summaryStoppedTime Stopped time Duraklama süresi
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Elle ya da otomatik yapılan duraklatma sırasında harcanan süre.
summaryTotalTime Total time Toplam zaman
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Bu kayıtın başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki zaman aralığı.
summaryTotalWeight Total weight Toplam ağırlık
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Bu rotayı kaydederken kullanılan tüm ağırlıkların toplamı (sürücü, araç, yük,…).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Taşıt ağırlığı
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Bu parkuru kaydederken kullanılan aracın ağırlığı.
summaryWheelsWeight Wheels weight Tekerlek ağırlığı
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Bu parkurda kullanılan araçtaki tüm tekerleklerin ağırlıklarının toplamı.
svgCopyright Created with Urban Biker Urban Biker ile oluşturuldu
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest Haritaları
🔹 Reklam yok
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months /3 ay
timePeriod_per6Months per 6 months /6 ay
timePeriod_perMonth per month /ay
timePeriod_perWeek per week /hafta
timePeriod_perYear per year /yıl

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryTotalTimeInfo
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 557