Translation

sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo
English
Key English Turkish
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensör özellikleri her profil için ayrı işler. Buradaki özellikler sadece belirtilen güncel profil için geçerlidir.
sensorProperitesUseForSpeed Use for speed Hız için kullan
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Kadans için kullan
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Mesafe ve süre için kullan
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Süre için kullanın
sensorProperitesUseForPower Use for power Güç için kullan
sensorProperitesUseForHeartRate Use for heart rate Nabız için kullan
sensorProperitesUseForSteps Use for step count and cadence Adım sayma ve tempo için kullan
sensorProperitesUseForPressure Use for pressure Basınç için kullan
sensorProperitesUseForTemperature Use for temperature Sıcaklık için kullan
sensorProperitesUseForHumidity Use for humidity Nemlilik için kullan
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Hız ve kadansı değiştir
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Hız ile ilgili değerlendirmeler için kadans sensörü kullanın. Normalde devre dışıdır.
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Teker çevresi
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Otomatik
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Sürüş sırasında teker çevresini otomatik ölçer.
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Ayarlanmamış
sensorProperitesStrideLen Step length Adım uzunluğu
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Otomatik
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. Koşu ya da tempolu yürüyüş esnasında adım uzunluğunu otomatik ölçer.
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Ayarlanmamış
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Hız Tetikleyicileri
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Tempo Tetikleyicileri
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Sensör tarafından kullanılan tetikleyici sayısı (örneğin mıknatıslar). Harici tetikleyici olmayan sensörlerde genellikle tek bir dahili tetikleyici bulunur.
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Veri filtreleme
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Bu, sensör verileri üzerinde ek filtreleme gerçekleştirir, muhtemelen doğruluğu artırır ama birkaç saniye gecikmeye neden olur. Varsayılan olarak devre dışıdır.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Filtre aralığı, yani filtrenin gücü. Daha büyük değerler, daha fazla filtre uygular ancak daha fazla gecikmeye neden olur.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Fiziksel aktivite tanımlama
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensör; sadece fiziksel aktiviteniz, sensörün amacına uygun kabul edildiğinde veri sağlayacaktır. Örneğin adım sensörü bisiklet sürerken değil, yürürken veya koşarken adımları sayar. Bunun doğru olmayabileceğini ve gecikmeli olabileceğini unutmayın. Google Play Hizmetleri gereklidir.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default.
Key English Turkish
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 saniye
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 saniye
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Profile ekle
sensorMenuDelete Forget Sil
sensorMenuDisable Disable Devre dışı
sensorMenuEnable Enable Etkin
sensorMenuProperties Properties Özellikler
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Profilden kaldır
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Fiziksel aktivite tanımlama
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensör; sadece fiziksel aktiviteniz, sensörün amacına uygun kabul edildiğinde veri sağlayacaktır. Örneğin adım sensörü bisiklet sürerken değil, yürürken veya koşarken adımları sayar. Bunun doğru olmayabileceğini ve gecikmeli olabileceğini unutmayın. Google Play Hizmetleri gereklidir.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Tempo Tetikleyicileri
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Veri filtreleme
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Bu, sensör verileri üzerinde ek filtreleme gerçekleştirir, muhtemelen doğruluğu artırır ama birkaç saniye gecikmeye neden olur. Varsayılan olarak devre dışıdır.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Filtre aralığı, yani filtrenin gücü. Daha büyük değerler, daha fazla filtre uygular ancak daha fazla gecikmeye neden olur.
sensorProperitesIsAutoPerimeter Automatic Otomatik
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo This will perform automatic circumference measurements during a ride. Sürüş sırasında teker çevresini otomatik ölçer.
sensorProperitesIsAutoStrideLen Automatic Otomatik
sensorProperitesIsAutoStrideLenInfo This will perform automatic step length measurements during running or speed walking. Koşu ya da tempolu yürüyüş esnasında adım uzunluğunu otomatik ölçer.
sensorProperitesIsInverted Swap speed and cadence Hız ve kadansı değiştir
sensorProperitesIsInvertedInfo Use cadence sensor to obtain speed readings, or vice versa. Normally disabled. Hız ile ilgili değerlendirmeler için kadans sensörü kullanın. Normalde devre dışıdır.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default.
sensorProperitesProfileInfo Sensor properties are managed per profile. Properties here are managed for the currently active profile only (%1$s). Sensör özellikleri her profil için ayrı işler. Buradaki özellikler sadece belirtilen güncel profil için geçerlidir.
sensorProperitesSpeedTriggers Speed triggers Hız Tetikleyicileri
sensorProperitesStrideLen Step length Adım uzunluğu
sensorProperitesStrideLenNotSet Not set Ayarlanmamış
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Sensör tarafından kullanılan tetikleyici sayısı (örneğin mıknatıslar). Harici tetikleyici olmayan sensörlerde genellikle tek bir dahili tetikleyici bulunur.
sensorProperitesUseForCadence Use for cadence Kadans için kullan
sensorProperitesUseForDistance Use for distance and duration Mesafe ve süre için kullan
sensorProperitesUseForDuration Use for duration Süre için kullanın

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorProperitesIsAutoPerimeterInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 627