Translation

pref_app_language_translate_summary
English
Key English Turkish
pref_category_paceIndicator_title Pace indicator Sakinlik Göstergesi
pref_category_locationProvider_title GPS provider GPS Sağlayıcı
pref_category_altitude_adjustments_title Altitudes Rakım
pref_category_temperature_title Temperature Sıcaklık
pref_category_pressure_title Inbuilt pressure sensor Dahili basınç sensörü
pref_category_sensors_title Sensors Sensörler
pref_category_cloudAccounts_title Accounts Hesaplar
pref_category_goto_title @null
pref_category_mapsQuickZoom QuickZoom Hızlı Yakınlaşma
pref_category_mapsCache Cache Önbellek
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Buradaki tercihler tüm profillere uygulanır.
pref_app_language_title @null
pref_app_language_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_app_language_dialog_title Language Dil
pref_app_language_translate_title Help translate Çeviriye Yardım et
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayınız
pref_back_key_mode_title @null
pref_back_key_mode_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_back_key_mode_dialog_title Back key mode Geri tuş modu
pref_resetToDefault Reset to default Varsayılana ayarla
pref_units_distance_title Distance Mesafe
pref_units_distance_dialog_title Distance units Mesafe birimi
pref_units_speed_title Speed Hız
pref_units_speed_dialog_title Speed units Hız birimi
pref_units_altitude_title Altitude Yükseklik
pref_units_altitude_dialog_title Altitude units Yükseklik birimi
pref_units_weight_title Weight Ağırlık
pref_units_weight_dialog_title Weight units Ağırlık birimi
pref_units_other_title Other Diğer
pref_units_other_dialog_title Units for other quantities Diğer miktar birimleri
pref_units_energy_title Energy Enerji
Key English Turkish
pick_a_color Pick a color Renk seç
powerSourceWeight_0 Total Toplam
powerSourceWeight_1 Driver Sürücü
powerSourceWeight_2 Vehicle Taşıt
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Sürücü + Taşıt
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Gücü (watt) belirli güce (birim ağırlık başına watt) çevirirken bir ağırlık verilmelidir.

Bu genellikle bir itici güç sağlayan varlığın ağırlığıdır.

Not: Dikey güç her zaman Toplam ağırlık kullanılarak hesaplanır.
powerSourceWeightTitle Power source weight Güç kaynağı ağırlığı
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Kilitliyken açılırsa uygulama direk açılır
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Kilit ekranının üstünde
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklam tipi
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Reklamları göster
pref_app_language_dialog_title Language Dil
pref_app_language_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_app_language_title @null
pref_app_language_translate_summary Click here if you would like to help translate this app to another language Uygulamanın çevrilmesine yardım etmek için buraya tıklayınız
pref_app_language_translate_title Help translate Çeviriye Yardım et
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Uyarı: Deneysel özellik, çalışmayabilir. Kulaklık bağlandığında, çağrılar hariç bütün sesleri hoparlöre yönlendir.
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Hoparlör kullanmaya zorla
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Oto duraklama
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Gerçek zamanlı (varsayılan)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Gevşek zamanlı
pref_autopause_modes_2 Off Kapalı
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Birkaç saniyeden uzun tüm duraklatmaları çıkar
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Sadece 5 dakikadan uzun duraklatmaları çıkar
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Tüm duraklamaları koru (el ile duraklatmadıkça)

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_app_language_translate_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 732