Translation

pref_roar_threshold_speed_info
English
Key English Turkish
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location 4 saatten daha uzun bir süre önce aktif olan son rotanız varsa veya uzak bir yerdeyseniz yeni bir rota başlatmanız isteniyor
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS GPS ile başlat
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected GPS açılınca uygulamayı da açar (pasif modda)
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Pasif GPS modu
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button GPS butonuna tıkladığında GPS 'i pasif moda al
pref_digital_font_title Digital font Dijital Yazı
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Tüm profiller) Siklometre verileri için LCD fontu kullanır
pref_roaring_state_title AVAS Sesli İkaz
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Siz hareket ederken ikaz sesleri çıkarır
pref_roaring_mode_title Mode Mod
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Sesli İkaz modu
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Sabit Mod
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Hareketiniz veya GPS durumunuzdan bağımsız olarak sürekli ikaz sesleri üretir
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Eşik Hızı
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. İkaz sesleri yalnızca eşik hızından daha hızlı giderken çalacaktır. Faydalı örn. Yokuş aşağı.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Geçiş Düğmesi
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Sesli İkaz açıkken tıkladığınızda sabit moda geçer
pref_fenceguard_title FenceGuard FenceGuard
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Ev, iş yeri gibi yerlerde konumuzunu korur
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Oto duraklama
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
Key English Turkish
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Sürücü: %1$s, Araç: %2$s, Yük: %3$s, Yolcular: %4$s, Tekerlekler: %5$s
pref_power_weights_title Weights Ağırlıklar
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Güç göstergesi modu
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Toplam güç
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb kg/lb başına Watt
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Hatasız güç ve enerji ölçümleri için lütfen bu değerlerin doğru olduğundan emin olun!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Tüm profiller) %10 veya daha fazla pil varsa, cihaz zorlayeniden başlatıldıktan sonra roataya devam edin
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Restart sonrası yeniden başlatın
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location 4 saatten daha uzun bir süre önce aktif olan son rotanız varsa veya uzak bir yerdeyseniz yeni bir rota başlatmanız isteniyor
pref_resetPrompt_title Reset prompt Komutu Sıfırla
pref_resetToDefault Reset to default Varsayılana ayarla
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Hız sıfıra düştüğünde zil çalar
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Durunca zil çal
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. İkaz sesleri yalnızca eşik hızından daha hızlı giderken çalacaktır. Faydalı örn. Yokuş aşağı.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Eşik Hızı
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Sesli İkaz açıkken tıkladığınızda sabit moda geçer
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Geçiş Düğmesi
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Hareketiniz veya GPS durumunuzdan bağımsız olarak sürekli ikaz sesleri üretir
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Sabit Mod
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Sesli İkaz modu
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Otomatik sıklık ve ses düzeyi
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Otomatik sıklık
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Otomatik Ses Düzeyi
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Hareket halindeyken sürekli
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Eşik hızının üzerindeyken aktif
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Mod
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Siz hareket ederken ikaz sesleri çıkarır

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar Smayl

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar Smayl

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roar_threshold_speed_info
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 824