Translation

pref_maps_offline_info_summary
English
Key English Turkish
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Hareketlerinizi harita üzerinden grafikleştirin
pref_maps_fences_draw_title Fences Koruma Alanları
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Harita üzerinde FenceGuard korumalı bölgeleri göster
pref_maps_animate_title Animation Animasyon
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Tüm profiller) Batarya kullanımını azaltmak için, özellikle Takip modu açıkken kapatın
pref_mapsShowAttribution_title Show attribution İlişkilendirmeyi göster
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. (Tüm profiller) Google dışındaki çevrimiçi haritalar için ilişkilendirme metnini göster. Bir bağlantıya yanlışlıkla tıklamayı önlemek için devre dışı bırakın.
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Harita kaynağı
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Dosya/klasör seç
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Çevrimdışı harita dosyası seç
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Tüm Profiller) %1$s
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Seçili dosya yok.
pref_maps_offline_info_title Download now Şimdi indir
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Harita birleşim vektörü (.map) ve Rmaps raster (.sqlitedb) haritaları desteklenir. download.mapsforge.org adresinde mevcuttur.
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Kullanım: Yukarıdaki seçenek ile indirilen haritayı seç.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Uyarı: Bazı çevrimiçi veriler çevrimdışı olunsa bile alınabilir. Gerekli görüyorsanız lütfen harita kullanmadan önce mobil interneti kapatın.
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_routes_draw_title Guide routes Rehber rotalar
pref_maps_routes_draw_summary Chart selected GPX routes as dotted lines over the map Seçili GPX rotalarını harita üzerinde noktali çizgi olarak göster
pref_maps_routes_info_title Note! Not!
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation Rota navigasyonunu kolaylaştırmak için başka görsel veya işitsel ipucu verilmeyecek
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Dosya/klasör seçin
pref_maps_routes_files_dialog_title Choose routes folder or file Rotalar klasörünü/dosyasını seçin
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_noFolderSelected No folder selected. Klasör seçilmedi.
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons QuickZoom butonları
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Tüm profiller) Haritanın altındaki görülmez hızlı yaklaştırma botonlarını etkinleştir. Yöneliminizi geliştirir
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Tersine Çevir
Key English Turkish
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Tüm profiller) Doğrudan GPS alt sistemini kullan. Kararlı, daha az karmaşık model, aracı yok. Ayrıca diğer sağlayıcılardan daha az kaynak kullanabilir.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Tüm profiller) Varsa, Google Play hizmetlerinden "Kaynaşık" sağlayıcıyı kullan. Teoride bu bazen daha hızlı ve daha doğru konum bilgisi sağlayabilir.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Tüm profiller) Batarya kullanımını azaltmak için, özellikle Takip modu açıkken kapatın
pref_maps_animate_title Animation Animasyon
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Haritayı Kapat
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Harita üzerinde FenceGuard korumalı bölgeleri göster
pref_maps_fences_draw_title Fences Koruma Alanları
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Çevrimdışı harita dosyası seç
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Seçili dosya yok.
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Tüm Profiller) %1$s
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Dosya/klasör seç
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Harita birleşim vektörü (.map) ve Rmaps raster (.sqlitedb) haritaları desteklenir. download.mapsforge.org adresinde mevcuttur.
pref_maps_offline_info_title Download now Şimdi indir
pref_maps_offline_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. viewfinderpanoramas.org.'dan indirme sayfasını aç.


Kullanım: İndirilen zip'lerden .hgt dosyalarını çıkart ve çevrimdışı harita dosyalarının bulunduğu klasöre yerleştir (ayrı bir alt klasör açma).
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Şimdi indir
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Tüm profiller) Arazi yükseklik tonları oluştur. Harita daha gerçekçi görünür ama yavaşlayabilir. Harita klasöründe DEM (.hgt) dosyaları gerektirir.
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Arazi oluştur
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Kullanım: İndirilen zip'lerden .hgt dosyalarını çıkart ve çevrimdışı harita dosyalarının bulunduğu klasöre yerleştir (ayrı bir alt klasör açma).
pref_maps_offline_usage_summary Usage: Select the downloaded map file with the option above. Kullanım: Yukarıdaki seçenek ile indirilen haritayı seç.
pref_maps_offline_warning_summary Warning: Some online data may be retrieved even in offline mode. Please disable mobile Internet before using maps, if concerned. Uyarı: Bazı çevrimiçi veriler çevrimdışı olunsa bile alınabilir. Gerekli görüyorsanız lütfen harita kullanmadan önce mobil interneti kapatın.
pref_maps_online_mode_dialog_title Maps source Harita kaynağı
pref_maps_online_mode_summary (All profiles) (Tüm Profiller)
pref_maps_online_mode_title @null
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Tüm profiller) Haritanın altındaki görülmez hızlı yaklaştırma botonlarını etkinleştir. Yöneliminizi geliştirir
pref_maps_quickZoom_title QuickZoom buttons QuickZoom butonları

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar Smayl

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_maps_offline_info_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 908