Translation

dialogProfileDeleteMessage
English
Key English Turkish
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sarsıntı hassaslığı
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Fence(yer) ekle
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Yeni Fence adı:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Fence'i güncelle
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Fence adı:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fence'i sil
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Fence'i silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? %1$s? adlı fence'i kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Uyarı: Kayıt aktif ve şimdi duracak.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profili sil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogProfileAddTitle New profile Yeni Profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Yeni profil ayarları kullanımdaki profil ayarlarından kopyalanacak
dialogProfileEditTitle Edit profile Profili düzenle
dialogProfileEditTotals Totals: Toplam:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Rota kaydediliyor. %1$s? isimli profile geçmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Uyarı: Bu eylem geri alınamaz.

Seçili rotaları silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Hedefteki %1$s profili boş değil. Önce lütfen resetleyin...
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?
Key English Turkish
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Yağış radarı
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? www.rainwiever.com sitesini aç?
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Havayla sürtünme alanı (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Dönüş sürtünme katsayısı. (Crr)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Güç kaybı katsayısı
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Dönel Süredurum
dialogPowerWeightsTitle Weights Ağırlıklar
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Yük
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Yolcular
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Sürücü
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Araç
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Tekerlekler
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Yeni profil ayarları kullanımdaki profil ayarlarından kopyalanacak
dialogProfileAddTitle New profile Yeni Profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profili sil
dialogProfileEditTitle Edit profile Profili düzenle
dialogProfileEditTotals Totals: Toplam:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Rota kaydediliyor. %1$s? isimli profile geçmek istediğinizden emin misiniz?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Bu rotayı sonlandır ve yeni bir rotaya hazırlan?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogResetTitle Finish Bitiş
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Urban Biker'dan memnun musun?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Teşekkürler! Lütfen Play Store'da güzel bir değerlendirme yap ve 5 yıldız ver.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Oto tema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Parlaklık
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD ayna modu

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Java format

Following format strings are missing: %1$s

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogProfileDeleteMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 202