Translation

dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
English
Key English Turkish
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profili sil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogProfileAddTitle New profile Yeni Profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Yeni profil ayarları kullanımdaki profil ayarlarından kopyalanacak
dialogProfileEditTitle Edit profile Profili düzenle
dialogProfileEditTotals Totals: Toplam:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Rota kaydediliyor. %1$s? isimli profile geçmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Uyarı: Bu eylem geri alınamaz.

Seçili rotaları silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Hedefteki %1$s profili boş değil. Önce lütfen resetleyin...
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Rota %1$s profilinde devam ettirilecek. Devam?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Devam ediliyor, lütfen bekleyin…
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum Ayarları'nı açmak istiyor musunuz?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrik yükseklik sorunu
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrik Rakım, GPS rakımı ile tutarsızlık nedeniyle zorla kapatıldı!

Lütfen kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Uyarı
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrik İrtifa sadece açık havada çalışır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometre doğruluğu dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
Key English Turkish
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometre doğruluğu dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackEditNotesHint Notes Notlar
dialogTrackEditTitleHint Title Başlık
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Rota %1$s profilinde devam ettirilecek. Devam?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce GPS'i duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki profille devam etmek ister misiniz?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Hedefteki %1$s profili boş değil. Önce lütfen resetleyin...
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Devam ediliyor, lütfen bekleyin…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Uyarı: Bu eylem geri alınamaz.

Seçili rotaları silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Sıkıştırma tamamlandı
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Sadece GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktivite Tipi
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Düşüncelerininizi paylaşın…
dialogTrackUploadPlatform Online service Çevrimiçi Servis
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Rota verisi hazırlanıyor…
dialogTrackUploadSending Sending… Gönderiliyor…

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar Warsign

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 216