Translation

dialogResetNoTrackMessage
English
Key English Turkish
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Devam ediliyor, lütfen bekleyin…
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum Ayarları'nı açmak istiyor musunuz?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrik yükseklik sorunu
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrik Rakım, GPS rakımı ile tutarsızlık nedeniyle zorla kapatıldı!

Lütfen kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Uyarı
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrik İrtifa sadece açık havada çalışır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometre doğruluğu dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogResetTitle Finish Bitiş
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Bu rotayı sonlandır ve yeni bir rotaya hazırlan?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD ayna modu
dialogScreenOrientationAuto Automatic Otomatik
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Dikey
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Yatay
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portre (ters)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Manzara (ters)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Parlaklık
dialogScreenAutoTheme Auto theme Oto tema
dialogMapsOffline Offline maps Çevrimdışı Haritalar
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafik
dialogMapsShowFences Fences Engeller
dialogMapsShowRoutes Guide routes Rehber Rotalar
dialogMapsFollowMode Follow Takip Et
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Oto rota
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Otomatik yakınlaştırma
Key English Turkish
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Yük
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Yolcular
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Sürücü
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Araç
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Tekerlekler
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Yeni profil ayarları kullanımdaki profil ayarlarından kopyalanacak
dialogProfileAddTitle New profile Yeni Profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profili sil
dialogProfileEditTitle Edit profile Profili düzenle
dialogProfileEditTotals Totals: Toplam:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Rota kaydediliyor. %1$s? isimli profile geçmek istediğinizden emin misiniz?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Bu rotayı sonlandır ve yeni bir rotaya hazırlan?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogResetTitle Finish Bitiş
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Urban Biker'dan memnun musun?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Teşekkürler! Lütfen Play Store'da güzel bir değerlendirme yap ve 5 yıldız ver.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Oto tema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Parlaklık
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD ayna modu
dialogScreenOrientationAuto Automatic Otomatik
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Yatay
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Dikey
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Manzara (ters)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portre (ters)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ekran görüntüsü hazırlanıyor…
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekran görüntüsü
dialogSliderLess

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogResetNoTrackMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 234