Translation

dialogGpsIntervalNote
English
Key English Turkish
dialogTrackEditTitleHint Title Başlık
dialogTrackEditNotesHint Notes Notlar
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Lütfen Bekleyiniz
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Rota verisi hazırlanıyor…
dialogTrackUploadSending Sending… Gönderiliyor…
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Düşüncelerininizi paylaşın…
dialogTrackUploadShareButton Share Paylaş
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Tekrar Paylaş
dialogTrackUploadUpdateButton Update Güncelle
dialogTrackUploadActivityType Activity type Aktivite Tipi
dialogTrackUploadPlatform Online service Çevrimiçi Servis
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Hafiflet
dialogChartDataTypesTitle Chart types Gösterge Tipleri
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS tazeleme hızı
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! En doğru ve en tutarlı sonuçları elde etmek için bu değeri 3 sn'nin altında tutun!
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Daha fazla doğruluk, daha fazla pil kullanır
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Daha az doğruluk, daha az pil kullanır
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Depolama izni
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Uygulamanın depolamaya erişmesi gerekir; böylece rotalarınızı ve ayarlarınızı kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

İzin vermeden rota geçmişini göremez veya rotalarınızı paylaşamazsınız ve verilerinizi kaybedebilirsiniz.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Uygulamanın el fenerini aktif edebilmesi için izin gereklidir.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Bu izin, uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. İzinler uygulama ayarlar sayfasında verilebilir.

Şimdi oraya git?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
Key English Turkish
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera izni
dialogChartDataTypesTitle Chart types Gösterge Tipleri
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Bu hesabın bağlantısı kesilsin mi?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Bazal Metobolizma Oranı (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Genel Termal Verimlilik (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Enerji Parametreleri
dialogFencesAdd Add fence here Burayı Fenceye ekle
dialogFencesEdit Edit fence Fence'i düzenle
dialogFencesRemove Remove fence Fence'i sil
dialogFencesShowFences Show fences Fenceleri göster
dialogFencesUpdate Update fence location Fence konumunu güncelle
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Bu dosyayı seç
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.Harita türü değiştirilsin mi?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Daha az doğruluk, daha az pil kullanır
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Daha fazla doğruluk, daha fazla pil kullanır
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! En doğru ve en tutarlı sonuçları elde etmek için bu değeri 3 sn'nin altında tutun!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS tazeleme hızı
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum Ayarları'nı açmak istiyor musunuz?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Bluetooth cihazlarını bulmak için konum izni gerekir.

İzin reddedilirse hiçbir Bluetooth cihazı bulunmaz.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Konum izni
dialogLoginPasswordHint Password Şifre
dialogLoginUsernameHint Username Kullanıcı Adı
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Oto rota
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Otomatik yakınlaştırma
dialogMapsChooseTitle Choose map Harita seç
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Harita indirme sayfasını şimdi aç?

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar Smayl

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogGpsIntervalNote
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 303