Translation

dialog_track_save_text
English
Key English Turkish
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmlar
dialog_volume_speech_text Speech Sesli Bildiri
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Not: Ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın ses tuşlarını kulanabilirisniz.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Otomatik zil hassaslığı
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Sarsıntı hassaslığı
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Fence(yer) ekle
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Yeni Fence adı:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Fence'i güncelle
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Fence adı:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fence'i sil
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Fence'i silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? %1$s? adlı fence'i kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Uyarı: Kayıt aktif ve şimdi duracak.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profili sil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Uyarı: Profil ayarları ve tüm veriler kaldırılacak. Kaydedilmiş rotalar silinmez.

Profili sil?
dialogProfileAddTitle New profile Yeni Profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Yeni profil ayarları kullanımdaki profil ayarlarından kopyalanacak
dialogProfileEditTitle Edit profile Profili düzenle
dialogProfileEditTotals Totals: Toplam:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Tüm profil değerlerini sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil değiştir
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Rota kaydediliyor. %1$s? isimli profile geçmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Uyarı: Bu eylem geri alınamaz.

Seçili rotaları silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
Key English Turkish
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Uyarı: Kayıt aktif ve şimdi duracak.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Fence ekle
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Yeni Fence adı:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Fence(yer) ekle
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Fence'i silmek istediğinize emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? %1$s? adlı fence'i kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Fence'i sil
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Fence güncelle
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Fence sil
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Fence adı:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Fence kaydedilen rotada görünmemesi için güncel konumunuz etrafında koruma alanı oluşturacak.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Fence'i güncelle
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Rota çok kısa. Bu rotayı kaydetmek ister misiniz?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmlar
dialog_volume_bell_text Bell Zil
dialog_volume_effects_text Effects Efektler
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Not: Ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın ses tuşlarını kulanabilirisniz.
dialog_volume_roaring_text AVAS Sesli İkaz
dialog_volume_speech_text Speech Sesli Bildiri
dialog_volume_tallies_text Tallies Çetele
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uygulamanın Adım Dedektörü sensörü gibi yerleşik sensörleri kullanabilmesi için izin gereklidir.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fiziksel aktivite izni
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Urban Biker pil kullanım iyileştirmelerinden muaf tutulmalıdır aksi halde verimli şekilde çalışmayabilir.

Ayarları şimdi aç?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Batarya iyileştirme
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrik İrtifa sadece açık havada çalışır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Uyarı
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrik Rakım, GPS rakımı ile tutarsızlık nedeniyle zorla kapatıldı!

Lütfen kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın!

Loading…

User avatar Warsign

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Java format

Following format strings are missing: %1$.3f, %2$s, %3$s, %4$s

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_track_save_text
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 198