Translation

summaryDeviceAutoPauseCount
English
Key English Turkish
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Bu parkuru kaydederken kullanılan aracın ağırlığı.
summaryWheelsWeight Wheels weight Tekerlek ağırlığı
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Bu parkurda kullanılan araçtaki tüm tekerleklerin ağırlıklarının toplamı.
summaryEfficiency Efficiency Verimlilik
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse. Pistin güç merkezinin genel termal verimliliği.
summaryDragArea Drag area Alana Sürükle
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Hava sürükleme alanı (Cd·A).
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Yuv dir kts.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Yuvarlanma direnci katsayısı.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazal metabolizma hızı
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazal metobalizma hızı(BMH).
summaryLocationInterval Location interval Konum aralığı
summaryLocationIntervalInfo Average time interval between two location updates on this track. Bu kayıttaki iki konum güncellemesi arasındaki ortalama zaman aralığı.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Zorlu yeniden başlatma
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Bu aktivite sırasında uygulamanın zorla kapatılma ya da cihazın çalışmayı durdurma sayısı.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryStartedDatetime Started Başladı
summaryEndedDatetime Ended Sona erdi
summaryTotalTime Total time Toplam zaman
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Bu kayıtın başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki zaman aralığı.
summaryStoppedTime Stopped time Duraklama süresi
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Elle ya da otomatik yapılan duraklatma sırasında harcanan süre.
summaryHeartBeats Heartbeats Nabız
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity. Aktivite sırasında kaydedilen kalp atışı sayısı.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedallama sayısı
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Aktivite sırasında kaydedilen pedal çevirme sayısı.
summarySpecific Specific Özet
summaryMechWork Mech. work Mek. iş
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Bu aktivite için harcanan tamamen mekanik iş (termal verimlilik ve BMR göz ardı edilerek).
Key English Turkish
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months 12 ay için %1$s
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months 3 ay için %1$s
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months 6 ay için %1$s
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /aylık
summaryAccelerating Accelerating Hızlanma
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating. Hızlanma için kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryActivePower Active power Aktif Güç
summaryBasal Basal Bazal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Bazal metabolizma için kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazal metabolizma hızı
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazal metobalizma hızı(BMH).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedallama sayısı
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Aktivite sırasında kaydedilen pedal çevirme sayısı.
summaryClimbing Climbing Tırmanış
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Yerçekimine karşı kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryDeviceName Device Cihaz
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track. Bu rotayı kaydetmek için kullanılan cihaz.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Zorlu yeniden başlatma
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Bu aktivite sırasında uygulamanın zorla kapatılma ya da cihazın çalışmayı durdurma sayısı.
summaryDragArea Drag area Alana Sürükle
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Hava sürükleme alanı (Cd·A).
summaryDragging Dragging Sürtünme
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance. Hava sürtünme direncine karşı kullanılan enerjinin yüzdesi.
summaryDriverWeight Driver weight Sürücü ağırlığı
summaryDriverWeightInfo Weight of the driver (or rider) used while recording this track. Bu parkuru kaydederken kullanılan sürücünün ağırlığı.
summaryEfficiency Efficiency Verimlilik
summaryEfficiencyInfo Overall thermal efficiency of the track's powerhouse. Pistin güç merkezinin genel termal verimliliği.
summaryEndedDatetime Ended Sona erdi

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryDeviceAutoPauseCount
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 551