Translation

buttonProceed
English
Key English Turkish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Sürüm güncelleme notları
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Facebook'ta Urban Biker
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Bu uygulamanın çevirisine yardım et ve ücretsiz lisans kazan! Daha fazla bilgi için:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Çeviriler
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Umarız uygulamayı beğenirsiniz.😊
accountDisconnect Disconnect Bağlantıyı Kes
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Sürüşlerini yüksek doğrulukla kaydet. Sürüş güvenliğini ve verimliliğini arttır.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Listeden Urban Biker'ı seç
buttonLater Later Daha Sonra
buttonNewTrack Finish Bitiş
buttonProceed Proceed
buttonResumeTrack Resume Devam
buttonShow Show Göster
buttonUnderstand I understand Anladım
cancel Cancel İptal
cautionTitle Caution Dikkat
chartsTitle Charts Göstergeler
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Bir bulut servisine bağlanmak, rotalarınızı yüklemenizi ve başkalarıyla paylaşmanızı kolaylaştırır.

İzniniz olmadan asla hiçbir şey yayınlamayacağız.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Her zaman(varsayılan)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Güç verilerini yalnızca güç ölçer kullanıldığında karşıya yükleyin
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Güç verisi yükleme politikası
cloudAccountsTitle Accounts Hesaplar
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Güç/Enerji parametreleri
controlPanelFlashlight Flashlight Flaş ışık
controlPanelLocationButton Location Konum

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
buttonProceed
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 58