Translation

pref_locationProvider_modes_0
English pref_locationProvider_modes
Key English Ukrainian
pref_gps_boost_modes_explanation_2 Never force frequent GPS updates Ніколи не прискорювати зчитування GPS
pref_autopause_modes_0 Realtime (default) Режим реального часу (стандартно)
pref_autopause_modes_1 Relaxed Розслаблено
pref_autopause_modes_2 Off Викл
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Пропускати всі паузи, довші кількох секунд
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes Забувати тільки паузи, які довші 5 хвилин
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Записувати всі паузи (крім зупинки запису вручну)
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Авто (стандартно)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Активовано повністю
pref_wakelock_modes_2 Partial Частково
pref_wakelock_modes_3 Off Вимк.
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Визначати автоматично на основі частоти оновлення GPS та інших факторів
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Підтримувати активність процесора. Може сильніше розряджати батарею, але покращує точність сліду.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Дозволити процесору засинати між оновленнями локації. Економить батарею, але може погіршити точність запису.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Дотримуватися налаштувань системи і/або інших програм. УВАГА: може спричинити дуже неточне визначення координат або повну втрату точності позиціонування. Використання не рекомендується.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem Підсистема GPS (типово)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Сервіси Google Play
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Всі профілі) Використовувати підсистему GPS напряму. Стабільна і проста модель без посередників. Може навіть споживати менше енергії, порівняно з іншими варіантами.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Всі профілі) Використовувати "комбіноване" джерело від сервісів Google Play, якщо воно доступне. Теоретино, це може деколи давати точніші і швидші дані про позицію. Пробуйте і дивіться, чи у вас цей режим працює краще.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Повільно (типово)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Швидко
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Вимк / Стабільний
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Метрична [м, км]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Імперська [фути, милі]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Метрична [км/год]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Імперська [миль/год]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Метрична [м]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Імперська [фути]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Метрична [кг]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Імперська [фунти]
pref_units_other_entries_0 Metric Метрична
Key English Ukrainian
pref_group_maps_offline_title Offline maps settings… Налаштування офлайн мап…
pref_group_maps_title Maps Мапи
pref_group_meter_modes_title Meter modes Режими лічильників
pref_group_meters_title Meters Лічильники
pref_group_powermeter_title Power and Energy Потужність та Енергія
pref_group_units_title Units Один. виміру
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Сила вібрування
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Вібрувати від дотику
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis Орієнтація віддзеркалення HUD
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Стандартно — лінійка статусу на звичному місці
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Догори дригом — практичніше для керування пристроєм
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis Орієнтація віддзеркалення HUD
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem Підсистема GPS (типово)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Сервіси Google Play
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Всі профілі) Використовувати підсистему GPS напряму. Стабільна і проста модель без посередників. Може навіть споживати менше енергії, порівняно з іншими варіантами.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Всі профілі) Використовувати "комбіноване" джерело від сервісів Google Play, якщо воно доступне. Теоретино, це може деколи давати точніші і швидші дані про позицію. Пробуйте і дивіться, чи у вас цей режим працює краще.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Всі профілі) Вимкніть для зменшення використання батареї, особливо з активованим режимом слідування
pref_maps_animate_title Animation Анімація
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Відключити карти
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Показувати приватні зони на мапі
pref_maps_fences_draw_title Fences Приватні зони
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Вибрати теку для зберігання мап локально
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Теку не вибрано.

Loading…

User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsUkrainian

2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_locationProvider_modes_0
Source string comment
pref_locationProvider_modes
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-uk.xml, string 1171